MÓZES I. KÖNYVE

 • 1. fejezet

  A világ teremtése Az ember Isten képmása
 • 2. fejezet

  A szombat A Paradicsom kertjében A tiltott fa Az asszony teremtése: a házasság
 • 3. fejezet

  A bűneset Átok és ígéret Kiűzetés a Paradicsomból
 • 4. fejezet

  Kain és Ábel Kain testvérgyilkossága Kain nemzetsége Séth és Énós
 • 5. fejezet

  Ádám nemzetsége a Séth ágán; a pátriárkák Noéig
 • 6. fejezet

  Kain és Séth nemzetségének összeházasodása; a bűn elterjedése Noé Isten megjelenti az özönvizet; Noé bárkát épít
 • 7. fejezet

  Noé bemegy a bárkába Az özönvíz
 • 8. fejezet

  Az özönvíz vége Noé hálaáldozata Az Úr ígérete
 • 9. fejezet

  Törvények a megújult világ számára Szövetség és szivárvány Noé átka és áldása
 • 10. fejezet

  A nemzetek eredete
 • 11. fejezet

  A Bábel tornya A nyelvek összezavarodása Sém nemzetsége Ábrámig
 • 12. fejezet

  Ábrám elhívása Ábrám Kánaán földjére megy Első ígéret Ábrámnak Ábrám Egyiptomban
 • 13. fejezet

  Ábrám különválik Lóttól Ismételt ígéret Ábrámnak
 • 14. fejezet

  Lót rabságra jut Ábrám kiszabadítja Lótot Melkhisédek megáldja Ábrámot
 • 15. fejezet

  Örököse lesz Ábrámnak Ábrám hite Isten szövetséget köt Ábrámmal
 • 16. fejezet

  Szárai Ábrámhoz adja Hágárt Az elfutott Hágár visszatér. Ismáel születik
 • 17. fejezet

  Ábrám új neve Ábrahám A körülmetélkedés szövetsége Szárai új neve Sára Izsákot ígéri Isten Körülmetélkedés
 • 18. fejezet

  Az Úr látogatása Ábrahámnál Izsákot újra ígéri Isten Az Úr kijelenti Sodoma vesztét Ábrahám közbenjárása
 • 19. fejezet

  Sodoma romlottsága Lót menekül Sodoma és Gomora elpusztul Lót leányainak bűne
 • 20. fejezet

  Abimélek elviteti Sárát Sára visszaadatik ajándékokkal együtt
 • 21. fejezet

  Izsák születése Hágár és Ismáel elűzetése Ábrahám szövetsége Abimélekkel
 • 22. fejezet

  Ábrahám kész feláldozni fiát Az ígéretek megerősítése Nákhor utódai
 • 23. fejezet

  Sára halála és temetése
 • 24. fejezet

  Izsák elveszi Rebekát
 • 25. fejezet

  Ábrahám második házassága Ábrahám halála és temetése Izmáel nemzetsége Ézsau és Jákób Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát
 • 26. fejezet

  Izsák Gérárba megy, és áldást nyer Rebeka és Abimélek Izsák gazdagsága és küzdelmei Ézsau első házassága
 • 27. fejezet

  Jákób csellel elveszi az elsőszülötti áldást Ézsau Jákób megölését tervezi
 • 28. fejezet

  Jákób Mezopotámiába megy Ézsau második házassága Jákób égig érő létrát lát Jákób fogadalmat tesz Béthelben
 • 29. fejezet

  Jákób szolgál Lábánnál Jákób házasságai
 • 30. fejezet

  Jákób gyermekei Jákób meggazdagszik
 • 31. fejezet

  Jákób szó nélkül elhagyja Lábánt Jákób kibékül Lábánnal
 • 32. fejezet

  Jákób angyalokkal találkozik Jákób fél Ézsautól Jákób imája Jákób ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaut Jákób tusakodása Jákób Izráelnek neveztetik
 • 33. fejezet

  Kibékülés Ézsauval Jákób letelepszik Sekhem mellett
 • 34. fejezet

  Dína és Sekhem A sekhemi vérfürdő
 • 35. fejezet

  Jákób Béthelben Jákób ismét Izráelnek neveztetik és megáldatik Rákhel halála Jákób fiai Izsák halála
 • 36. fejezet

  Ézsau nemzetsége
 • 37. fejezet

  József álmai Józsefet eladják Egyiptomba Jákób gyásza
 • 38. fejezet

  Júda bűne
 • 39. fejezet

  József Pótifárnál József becsületessége József a börtönben
 • 40. fejezet

  József két rab álmát megfejti A pohárnok álma A sütő álma A magyarázat beteljesedik
 • 41. fejezet

  Fáraó álmai József magyarázata Józsefet nagy méltóságra emelik József gondoskodása
 • 42. fejezet

  József bátyjainak egyiptomi útja A hazaérkezés
 • 43. fejezet

  József bátyjai Benjáminnal együtt mennek Egyiptomba József szívesen fogadja testvéreit József megvendégeli testvéreit
 • 44. fejezet

  József aggodalomba ejti testvéreit
 • 45. fejezet

  József megismerteti magát testvéreivel József hazaküldi testvéreit atyjáért
 • 46. fejezet

  Jákób Egyiptomba megy Izráel fiai Hogyan fogadta József Jákóbot
 • 47. fejezet

  A Gósen földjét megnyerik a fáraótól Jákób a Fáraó előtt Az egyiptomi éhínség Jákób halála közeleg
 • 48. fejezet

  Jákób megáldja Efraimot és Manassét
 • 49. fejezet

  Jákób áldása tizenkét fiára Jákób végakarata és halála
 • 50. fejezet

  Jákób temetése Hebronban József nagylelkűsége József halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában