MÓZES I. KÖNYVE

15. fejezet

Örököse lesz Ábrámnak

1 E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj, Ábrám! Én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. Zsolt 18,3; Ésa 41,10

2 És monda Ábrám: Uram, Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?

3 És monda Ábrám: Ímé, énnékem nem adtál magot, és íme, az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.

4 És ímé, szóla az Úr őhozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.

Ábrám hite

5 És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod! – És monda néki: Így lészen a te magod. Róm 4,18

6 És hitt az Úrnak, és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. Róm 4,3; Jak 2,23

Isten szövetséget köt Ábrámmal

7 És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet örökségedül.

8 És monda: Uram, Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?

9 És felele néki: Hozz nékem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét és egy háromesztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat!

10 Elhozá azért mindezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté. De a madarakat nem hasította vala kétfelé.

11 És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.

12 És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé, rémülés és nagy setétség szálla őreá.

13 És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. ApCsel 7,6; 2Móz 12,40

14 De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijőnek nagy gazdagsággal. 2Móz 3,22; 11,2.3; 12,35.36

15 Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. 1Móz 25,7.9

16 Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. 2Móz 12,40

17 És mikor a nap leméne, és setétség lőn, ímé, egy füstölgő kemence és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.

18 E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig. 1Móz 12,7; 13,15; 26,4; 5Móz 34,4; 2Krón 9,26

19 A keneusokat, kenizeusokat és a kadmoneusokat,

20 a hittheusokat, perizeusokat és a refeusokat,

21 az emoreusokat, kananeusokat, girgazeusokat és a jebuzeusokat.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában