MÓZES II. KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban
 • 2. fejezet

  Mózes születése Mózes csodálatos megmenekülése és neveltetése Mózes menekülése és házassága
 • 3. fejezet

  Mózes elhívása
 • 4. fejezet

  Mózes csodatévő erőt kap Mózes visszatér Egyiptomba
 • 5. fejezet

  A fáraó elutasítja Mózest A népet még jobban elnyomják
 • 6. fejezet

  Mózes újabb küldetése Nemzetségi táblázat
 • 7. fejezet

  Mózes és Áron csodát tesznek a fáraó előtt Első csapás: a vizek vérré válnak
 • 8. fejezet

  Fenyegetés a második csapással Második csapás: a békák Harmadik csapás: a tetvek Negyedik csapás: bogarak (bögölyök)
 • 9. fejezet

  Ötödik csapás: dögvész Hatodik csapás: hólyagos fekély Hetedik csapás: jégeső
 • 10. fejezet

  Nyolcadik csapás: sáskák Kilencedik csapás: sötétség
 • 11. fejezet

  Készüljön a nép a szabadulásra Fenyegetés a tizedik csapással
 • 12. fejezet

  A húsvéti bárány elrendelése Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála Megkezdődik a kivonulás A páska rendtartása
 • 13. fejezet

  Minden elsőszülött az Úré A kovásztalan kenyér elrendelése Hogyan kell az elsőszülötteket az Úrnak szentelni A kivonulás folytatása A felhő- és tűzoszlop
 • 14. fejezet

  A kivonulás végbemegy Az üldöző egyiptomiak a tengerbe vesznek
 • 15. fejezet

  Mózes dicsérő éneke A keserű víz megédesíttetik
 • 16. fejezet

  Fürjek és manna
 • 17. fejezet

  A kősziklából víz ered Az amálekiták legyőzése
 • 18. fejezet

  Jethró látogatása Mózesnél Mózes bírákat választ a népnek
 • 19. fejezet

  Izráel a Sínai-hegyénél Előkészület a törvény meghallgatására Isten megjelenik a Sínai hegyén
 • 20. fejezet

  A tíz parancsolat Milyen legyen az oltár
 • 21. fejezet

  A rabszolgákról szóló törvény Az emberölésről szóló törvény Testi sértésekről szóló törvény
 • 22. fejezet

  Kártételekről szóló törvények Emberiességi törvények
 • 23. fejezet

  Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról szóló törvények Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére
 • 24. fejezet

  A szövetség megkötése a fenti törvények alapján A papok és a hetven vén látja az Urat Mózes ismét felmegy a hegyre
 • 25. fejezet

  Adakozás a szent sátorra A frigyláda A frigyláda fedele A szent kenyerek asztala Az arany gyertyatartó
 • 26. fejezet

  A szent hajlék kárpitjai és takarói A szent hajlék deszkái A keresztrudak A két ajtófüggöny
 • 27. fejezet

  Égőáldozati oltár Udvar A mécses olaja
 • 28. fejezet

  Áron és fiai papok lesznek A papi ruhák Az efód A hósen A palást és a homlokdísz A szoros alsóruha, a süveg, az öv és az alsó ruhák
 • 29. fejezet

  A papok és az oltár felszentelése Mindennapi áldozat
 • 30. fejezet

  Illatáldozati oltár Templomadó Rézmedence Szent kenet Füstölőszer
 • 31. fejezet

  Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívása A szombatot meg kell tartani Törvénytáblák
 • 32. fejezet

  Az aranyborjú Mózes haragja Mózes közbenjár a népért
 • 33. fejezet

  Mózes könyörög a népért Mózes az Úr dicsőségét óhajtja látni
 • 34. fejezet

  Új törvénytáblák Az Úr megjelenése A szövetség megújítása Mózes arca fénylik
 • 35. fejezet

  Szombat Adakozás a szent hajlékra Bésaléel és Aholiáb megbízatása
 • 36. fejezet

  A nép bőkezűsége A szent hajlék építése
 • 37. fejezet

  A szent hajlék felszerelése
 • 38. fejezet

  Az udvar és felszerelése A felhasznált arany, ezüst és réz összege
 • 39. fejezet

  Papi öltözetek Mózes megáldja a kész művet
 • 40. fejezet

  A sátor felállítása és felszentelése Az Úr dicsősége betölti a hajlékot

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában