MÓZES II. KÖNYVE

27. fejezet

Égőáldozati oltár

1 És csináld az oltárt sittimfából, öt sing a hossza, és öt sing a szélessége; négyszögű legyen az oltár, és magassága három sing! 2Móz 38,1

2 Szarvakat is csinálj a négy szegletére, szarvai magából legyenek, és borítsd meg azt rézzel!

3 Csinálj ahhoz fazekakat is a hamujának, hozzá való lapátokat, medencéket, villákat és serpenyőket! Minden hozzá való edényt rézből csinálj!

4 Csinálj ahhoz háló forma rostélyt is rézből, és csinálj a hálóra négy rézkarikát, a négy szegletére!

5 És tedd azt az oltár párkányzata alá alulról, úgy hogy a háló az oltár közepéig érjen!

6 Csinálj az oltárhoz rudakat is, sittimfa rudakat, és borítsd meg azokat rézzel!

7 És dugják a rudakat a karikákba, és legyenek azok a rudak az oltár két oldalán, mikor azt hordozzák!

8 Üresre csináld azt deszkákból; amint néked a hegyen mutattatott, úgy csinálják!

Udvar

9 Pitvart* is csinálj a hajléknak! A déli oldalon a pitvarhoz szőnyegeket sodrott lenből, száz sing legyen a hossza egy oldalnak! 2Móz 38,9

10 Ahhoz húsz oszlopot, húsz réztalpat és az oszlopok horgait és átalkötőit ezüstből.

11 Éppen úgy az északi oldalon hosszában száz sing hosszú szőnyeget, ahhoz húsz oszlopot, ezekhez húsz réztalpat, és az oszlopok horgait és átalkötőit ezüstből.

12 A pitvar szélességéhez pedig nyugat felől ötven sing szőnyeget, ahhoz tíz oszlopot és ezekhez tíz talpat.

13 A pitvarnak szélessége kelet felől is ötven sing.

14 És tizenöt sing szőnyeg legyen egyik oldalról, ehhez három oszlop, ezekhez pedig három talp!

15 A másik oldalról is tizenöt sing szőnyeg, ehhez három oszlop és ezekhez három talp.

16 A pitvar kapuján pedig húsz sing lepel legyen, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből hímző munkával; ehhez négy oszlop, ezekhez pedig négy talp!

17 A pitvar minden oszlopát ezüst átalkötők vegyék körül, horgaik ezüstből, talpaik pedig rézből legyenek!

18 A pitvar hossza száz sing, és szélessége ötven-ötven, magassága pedig öt sing; leplei sodrott lenből, talpai pedig rézből legyenek!

19 A hajlék minden edénye az ahhoz való mindennemű szolgálatban és minden szege és a pitvarnak is minden szege rézből legyen!

A mécses olaja

20 Te pedig parancsold meg az Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak! 3Móz 24,2-3

21 A gyülekezet sátorában a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, készítsék el azt Áron és az ő fiai, estétől fogva reggelig az Úr előtt! Örök rendtartás legyen ez az ő nemzetségüknél Izráel fiai között!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában