MÓZES II. KÖNYVE

36. fejezet

A nép bőkezűsége

1 Elhívá azért Mózes Bésaléelt és Aholiábot és mindazokat a bölcs férfiakat, akiknek elméjébe tudományt adott vala az Úr, és mind, akit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához.

2 És átvevék Mózestől mind azt az ajándékot, amit az Izráel fiai hoztak vala a szent hajlék felépítésének szolgálatára. Azontúl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak.

3 Eljövének azért mindazok a bölcsek, kik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak, ki-ki a maga munkájától, amelyen dolgozott.

4 És ezt mondák Mózesnek: Többet hord a nép ajándékba, mint amennyi kell a munka elkészítésére, amelyet parancsolt az Úr, hogy csináljunk.

5 Parancsola azért Mózes, és hírré tevék a táborban: Se férfi, se asszony ezután ne készítsen ajándékot a szent munkára! És megszűnék a nép hordani.

6 És az egész munka elvégzésére elég volt az adomány, még felesleges is.

A szent hajlék építése

7 És mind a bölcs szívű férfiak, kik munkálkodának, készíték a hajlékot tíz kárpittal: sodrott lenből és kék és bíborpiros és karmazsin színűből kerubokkal, mestermunkával készíték azokat. 2Móz 26,1

8 Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc sing, szélessége egy-egy kárpitnak négy sing vala; egy mértéke vala minden kárpitnak.

9 És öt kárpitot foglalának egybe, és ismét a más öt kárpitot is egybefoglalák, egyiket a másikkal.

10 És csinálának kék hurkokat az első kárpitnak szélére, amely szélről vala az egybefoglalásban; hasonlót csinálának a külső kárpit szélére a másik egybefoglalásban is.

11 Az egyik kárpiton ötven hurkot csinálának, és ötven hurkot csinálának a másik kárpit szélén is, amely a második egybefoglalásban vala; a hurkokat egymás ellenébe.

12 Csinálának ötven aranyhorgocskát is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és eggyé lőn a hajlék.

13 Csinálának kárpitokat kecskeszőrből is sátornak a hajlékra; tizenegy kárpitot csinálának ilyent. 2Móz 26,7

14 Egy kárpit hossza harminc sing, és egy kárpit szélessége négy sing; egy mértéke vala a tizenegy kárpitnak.

15 És egybefoglalák az öt kárpitot külön és a hat kárpitot külön.

16 Csinálának ötven hurkot is a kárpit szélére, amely szélről vala az egybefoglalásban; ötven hurkot csinálának a kárpit szélére a másik egybefoglalásban is.

17 Csinálának ötven rézhorgocskát is a sátor egybefoglalására, hogy eggyé legyen.

18 Csinálának takarót is a sátorra, veresre festett kosbőrökből és azon felül egy takarót borzbőrökből. 2Móz 26,14

19 És megcsinálák a deszkákat is a hajlékhoz sittimfából, felállogatva. 2Móz 26,15

20 Tíz sing a deszkának hossza, másfél sing pedig egy deszkának szélessége.

21 Egy deszkának két csapja vala, egyik a másiknak megfelelő; így csinálták a hajlék összes deszkáit.

22 A deszkákat pedig így rendezék a hajlékhoz: húsz deszkát déli oldalon dél felé.

23 És a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítének; az egyik deszka alá két talpat, az ő két csapja szerint, a másik deszka alá is két talpat, az ő két csapja szerint.

24 A hajlék másik oldalául az északi oldalon szintén húsz deszkát csinálának.

25 És negyven ezüsttalpat azok alá, két talpat az egyik deszka alá, a másik deszka alá is két talpat.

26 A hajlék napnyugati oldalául hat deszkát csinálának.

27 A hajlék szegleteiül pedig a két oldalra két deszkát csinálának.

28 És alólról kezdve kettősök valának, felül pedig egybe valának foglalva egy karikával; így cselekedének mind a kettővel a két szegleten.

29 Nyolc deszka vala tehát, és azoknak tizenhat ezüsttalpa, két-két talp egy-egy deszka alatt.

30 Csinálának reteszrudakat is sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz,

31 és öt reteszrudat a hajlék másik oldalának deszkáihoz, és öt reteszrudat a hajlék nyugati oldalának deszkáihoz hátulról.

32 És megcsinálák a középső reteszrudat is, hogy fusson a deszkák közepén végtől végig.

33 A deszkákat pedig arannyal boríták be, a karikáikat aranyból csinálák gyűrűk gyanánt a reteszrudakhoz, és a reteszrudakat is beboríták arannyal.

34 Megcsinálák a függönyt is kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből, mestermunkával csinálák azt, kerubokkal. 2Móz 26,31

35 És csinálának ahhoz négy oszlopot sittimfából, és beboríták azokat arannyal, horgaik aranyból; és öntének azokhoz négy ezüsttalpat.

36 És csinálának a sátor nyílására leplet kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből hímző munkával, 2Móz 26,36-37

37 és ahhoz öt oszlopot horgaikkal együtt. És beboríták azoknak fejeit és átalkötőit arannyal; öt talpuk pedig rézből vala.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában