MÓZES II. KÖNYVE

25. fejezet

Adakozás a szent sátorra

1 És szóla az Úr Mózeshez, mondván:

2 Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat!

3 Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek: arany és ezüst és réz

4 és kék és bíborpiros és karmazsin színű fonal meg lenfonal és kecskeszőr;

5 és veresre festett kosbőrök és borzbőrök és sittimfa;

6 mécsbe való olaj, kenetolajhoz való aromák és füstöléshez való fűszerek;

7 ónixkövek és foglalni való kövek az efódhoz és a hósenhez.

8 És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy őközöttük lakozzam!

9 Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját!

A frigyláda

10 És csináljanak egy ládát sittimfából harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset és másfél sing magasat! 2Móz 37,1

11 Borítsd meg azt tiszta arannyal, belül is, kívül is megborítsd azt, és csinálj reá körös-körül aranypártázatot!

12 És önts ahhoz négy aranykarikát, és illeszd azokat a négy szegeletére: egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát!

13 Csinálj rudakat is sittimfából, és azokat is megborítsd arannyal!

14 És a rudakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát!

15 A rudak álljanak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból!

16 És a bizonyságot, amelyet néked adok, tedd a ládába! 2Móz 31,18; 1Kir 8,9

A frigyláda fedele

17 Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút és másfél sing széleset! 2Móz 37,6

18 Csinálj két kerubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére!

19 Az egyik kerubot csináld az egyik végére innen, a másik kerubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a kerubokat annak két végén!

20 A kerubok pedig terjesszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet! Arcaik egymás felé legyenek, a kerubok arcai a fedél felé forduljanak!

21 A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok néked! Zsid 9,4.5

22 Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről a két kerub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izráel fiainak.

A szent kenyerek asztala

23 Csinálj asztalt is sittimfából két sing hosszút, egy sing széleset és másfél sing magasat! 2Móz 37,10

24 És borítsd be azt tiszta arannyal, és csinálj reá körös-körül aranypártázatot!

25 Csinálj reá körös-körül egy tenyérnyi karájt,* karajára pedig csinálj körös-körül aranypártázatot!

26 Négy aranykarikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére!

27 A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt!

28 Azokat a rudakat is sittimfából csináld, és arannyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt!

29 Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, amelyekkel italáldozatot áldoznak! Tiszta aranyból csináld azokat!

30 És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem legyen!

Az arany gyertyatartó

31 Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert aranyból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek! 2Móz 37,17

32 Hat ág jöjjön ki oldalaiból: három gyertyatartóág az egyik oldalból és három gyertyatartóág a másik oldalból!

33 Mandulavirág formájú három csésze az egyik ágon gombbal és virággal és mandulavirág formájú három csésze a másik ágon is gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövő mind a hat ágon!

34 A gyertyatartón pedig négy mandulavirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival!

35 Gomb legyen a belőle kijövő két ág alatt, ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt és ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt, így a gyertyatartóból kijövő mind a hat ág alatt!

36 Gombjaik és ágaik magából legyenek, egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész!

37 Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy előre világítsanak!

38 Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek!

39 Egy talentum tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket!

40 Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked! ApCsel 7,44; Zsid 8,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában