MÓZES II. KÖNYVE

21. fejezet

A rabszolgákról szóló törvény

1 Ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket eleikbe kell terjesztened:

2 Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen! 5Móz 15,12; Jer 34,14

3 Ha egyedül jött, egyedül menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is!

4 Ha az ő ura adott néki feleséget, és ez fiakat vagy leányokat szült néki, az asszony gyermekeivel együtt legyen az ő uráé, ő pedig egyedül menjen el!

5 De ha a szolga azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni; 5Móz 15,16

6 akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral, és szolgálja őt mindörökké!

7 És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek!

8 Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá.

9 Ha pedig a fiának jegyzi el őt, a leányok törvénye szerint cselekedjék vele!

10 Ha mást vesz magának, ennek ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa!

11 Ha ezt a hármat nem cselekszi vele, akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkül!

Az emberölésről szóló törvény

12 Aki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon! 3Móz 24,17

13 De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, ahova meneküljön. 4Móz 35,11; 5Móz 19,3-4; Józs 20,2.3

14 Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvul megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra!

15 Aki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon!

16 Aki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon!

17 Aki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon! 3Móz 20,9; Péld 20,20; Mt 15,4; Mk 7,10

Testi sértésekről szóló törvény

18 És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik,

19 ha felkél, és mankóján kinn jár, ne legyen büntetve az, aki megütötte, csupán fekvéséért fizessen, és gyógyíttassa meg!

20 Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg!

21 De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze ára az.

22 Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgyhogy idő előtt szül, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen aszerint, amint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen!

23 De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj!

24 Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért! 3Móz 24,20; 5Móz 19,21; Mt 5,38

25 Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért!

26 Ha valaki az ő szolgájának szemét vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért!

27 Ha pedig szolgájának fogát vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért!

28 Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgyhogy meghal, kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék, de az ökörnek ura ártatlan. 1Móz 9,5

29 De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és mégsem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon!

30 Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, amennyit reá kivetnek!

31 Akár fiút ökleljen meg, akár leányt ökleljen meg, e szerint a rendelet szerint kell cselekedni.

32 Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót, adassék azok urának harminc ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg!

33 Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele,

34 a verem ura fizessen; pénzül térítse meg azok urának, a hulla pedig legyen az övé!

35 És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgyhogy az elpusztul, adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el!

36 Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte azt annak ura, fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában