MÓZES II. KÖNYVE

31. fejezet

Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívása

1 És szóla az Úr Mózesnek mondván:

2 Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. 2Móz 35,30

3 És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez,

4 hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni,

5 és foglaló köveket metszeni, fát faragni és mindenféle munkákat végezni.

6 És ímé, Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam. És adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam:

7 a gyülekezet sátorát, a bizonyság ládáját, a fölébe való fedelet és a sátornak minden edényét, 2Móz 33,7

8 az asztalt és annak edényit, a tiszta gyertyatartót és minden hozzávalót és a füstölő oltárt,

9 az egészen égő áldozat oltárát és annak minden edényit, a mosdómedencét és annak lábát,

10 a szolgálathoz való ruhákat, Áron papnak szent öltözetit és az ő fiainak öltözetit a papi szolgálatra,

11 a kenetnek olaját és a jó illatú füstölőszert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, amint néked parancsoltam!

A szombatot meg kell tartani

12 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

13 Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Ez 20,12

14 Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az tinéktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon! Mert valaki munkát végez azon, annak lelke irtassék ki az ő népe közül! 4Móz 15,32.36

15 Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék!

16 Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre örök szövetségül!

17 Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott. 1Móz 2,2.3; 2Móz 20,11

Törvénytáblák

18 Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sínai-hegyen, általadá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. 2Móz 32,15.16; 5Móz 9,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában