MÓZES II. KÖNYVE

37. fejezet

A szent hajlék felszerelése

1 És megcsinálá Bésaléel a ládát sittimfából: harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing. 2Móz 25,10

2 És beborítá azt tiszta arannyal mind belül, mind kívül, és csinála reá aranypártázatot körös-körül.

3 És önte annak négy aranykarikát a négy szegletére: egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.

4 Csinála rudakat is sittimfából, és beborítá azokat arannyal.

5 És betolá a rudakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.

6 Csinála fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége. 2Móz 25,17

7 Csinála két kerubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére.

8 Az egyik kerubot az egyik végére innen, a másik kerubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a kerubokat a két végére.

9 A kerubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arcaik egymással szembe valának, a fedél felé valának a kerubok arcai.

10 Megcsinálá az asztalt is sittimfából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing. 2Móz 25,23

11 És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá körös-körül aranypártázatot.

12 Csinála egy tenyérnyi széles karajt* is körös-körül, és a karajhoz csinála aranypártázatot körös-körül.

13 Azután önte hozzá négy aranykarikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére.

14 A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák.

15 Megcsinálá a rudakat is sittimfából, és azokat beborítá arannyal, hogy hordozhassák az asztalt.

16 Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, amelyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból.

17 Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának. 2Móz 25,31

18 És hat ág jöve ki oldalaiból: egyik oldalról is három gyertyatartóág, másik oldalról is három gyertyatartóág.

19 Három mandulavirág formájú csésze vala az egyik ágon gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandulavirág formájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, amelyek kijövének a gyertyatartóból.

20 A gyertyatartón pedig négy mandulavirág formájú csésze vala gombjaikkal és virágaikkal.

21 És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából a hat ág szerint, amely belőle jöve ki.

22 Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala tiszta aranyból.

23 És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.

24 Egy talentum tiszta aranyból csinálá azt meg, hozzá tartozó eszközeit is mind.

25 Megcsinálá a füstölő oltárt is sittimfából: hossza egy sing, szélessége is egy sing, négyszögű, magassága pedig két sing; ő magából valának szarvai. 2Móz 30,1.2

26 És beborítá azt tiszta arannyal, tetejét és oldalait körös-körül, és a szarvait is, és csinála hozzá aranypártázatot körös-körül.

27 És két aranykarikát csinála hozzá a pártázata alá a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.

28 A rudakat is sittimfából csinálá meg, és azokat is beborítá arannyal.

29 A szent kenetnek olaját is megcsinálá, és a tiszta fűszerekből való füstölőt a kenetkészítő mestersége szerint. 2Móz 30,22-25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában