Jób

 • 1. fejezet

  A kegyes Jób jóléte Jób nehéz megpróbáltatásai
 • 2. fejezet

  Jóbot a Sátán Isten előtt tovább vádolja, betegséggel veri; a felesége elkeseríti, három barátja pedig meglátogatja
 • 3. fejezet

  Jób megátkozza a születését
 • 4. fejezet

  Elifáz első beszéde: Isten nem bünteti az ártatlant
 • 5. fejezet

  Folytatás: az istentelen elvész; aki Isten előtt megalázkodik, az megszabadul
 • 6. fejezet

  Jób mentegetőzik, és panaszkodik barátai szigorúsága miatt
 • 7. fejezet

  Folytatás: Jób kéri Istent, hogy vagy vegye el életét, vagy kímélje meg őt
 • 8. fejezet

  Bildád első beszéde: csak a bűnbánat lehet Jób számára a megoldás; az istentelenek elvesznek
 • 9. fejezet

  Jób második védekezése: a Mindenhatóval senki nem perelhet
 • 10. fejezet

  Folytatás: Jób panaszkodik, hogy Isten a maga teremtményét súlyosan próbára teszi
 • 11. fejezet

  Cófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát
 • 12. fejezet

  Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcsességét, és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának leírásában
 • 13. fejezet

  Folytatás: Jób figyelmezteti barátait Isten igazságosságára és felségére, majd megilletődött kezdi Istenről beszélni
 • 14. fejezet

  Befejezés: Jób panaszkodik az ember semmisége miatt, és hiába keres vigasztaló reménységet
 • 15. fejezet

  Elifáz második beszéde: feddi Jóbot vakmerő szavaiért, és bemutatja az istentelenek nyomorúságát
 • 16. fejezet

  Jób negyedik védekezése: barátai nem értik meg őt
 • 17. fejezet

  Folytatás: Jób maga körül nem lát mást, csak nyomorúságot és maga előtt csak a sírt
 • 18. fejezet

  Bildád második beszéde: Jóbot keserű szavakkal szólítja meg, majd bemutatja az istentelenek elkerülhetetlen veszedelmét
 • 19. fejezet

  Jób ötödik védekezése: panaszkodik barátainak keménysége miatt, elmondja nagy nyomorúságát, de végül arra a boldog bizonyosságra jut, hogy az ő megváltója él
 • 20. fejezet

  Cófár második beszéde: az istentelenek öröme rövidéletű
 • 21. fejezet

  Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig
 • 22. fejezet

  Elifáz utolsó beszéde: súlyos bűnökkel vádolja Jóbot, óvja vakmerő gondolkodástól, és megtérésre inti
 • 23. fejezet

  Jób hetedik védekezése: bárcsak Isten ítélőszéke elé állhatna
 • 24. fejezet

  Folytatás: Istennek az istentelenek iránti türelmét nem érthetjük
 • 25. fejezet

  Bildád utolsó beszéde: Mi az ember Isten előtt!
 • 26. fejezet

  Jób nyolcadik védekezése: megmutatja, mennyire elismeri ő is Istennek kikutathatatlan felségét
 • 27. fejezet

  Jób befejező beszédei: hangsúlyozza ártatlanságát, és bemutatja, milyen mulandó az istentelenek szerencséje
 • 28. fejezet

  A természet elrejtett dolgait kikutathatja az ember, Isten bölcsessége kikutathatatlan; az ahhoz vezető út az istenfélelem
 • 29. fejezet

  Jób bemutatja korábbi boldogságát
 • 30. fejezet

  Jób leírja mostani nyomorúságát
 • 31. fejezet

  Jób beszédeinek befejezése: bizonygatja, hogy feddhetetlenül élt Isten és emberek előtt
 • 32. fejezet

  Elihu első beszéde: megmagyarázza, hogy bár fiatal, miért szólal meg
 • 33. fejezet

  Folytatás: Elihu feddi Jóbot, amiért magát igaznak tartja. Isten fenyítése hasznára van a léleknek
 • 34. fejezet

  Elihu második beszéde: feddi Jób vakmerő szavait. A Mindenható ítélete kikerülhetetlen
 • 35. fejezet

  Elihu harmadik beszéde: az ember csak magának árt panaszkodásával. Isten igaz ítéletet tart
 • 36. fejezet

  Elihu utolsó beszéde: még egyszer az Isten igazságosságára és nagyságára utal
 • 37. fejezet

  Elihu beszédének befejezése: Isten felséges volta a zivatarban
 • 38. fejezet

  Az Úr első beszéde a forgószélből. Leírja a teremtésben és gondviselésben megmutatkozó csodákat, és visszautasítja Jób bölcselkedését
 • 39. fejezet

  Folytatás: az állatok világában látható csodák Isten bölcsességét tanúsítják Jób megalázza magát Isten előtt
 • 40. fejezet

  Az Úr második beszéde a forgószélből: a víziló az Úr erejét mutatja
 • 41. fejezet

  Folytatás: a nagy krokodilon szemlélteti Isten a hatalmát
 • 42. fejezet

  Jób töredelme Isten igazat ad Jóbnak barátaival szemben Isten megáldja Jóbot

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában