Jób

37. fejezet

Elihu beszédének befejezése: Isten felséges volta a zivatarban

1 Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését és a zúgást, amely az ő szájából kijön!

2 Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig. Zsolt 29,3

3 Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.

4 Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgyhogy nem érthetjük.

5 Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a záporesőnek és a zuhogó zápornak: Szakadjatok! Zsolt 147,16; 148,8

6 Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.

7 Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.

8 Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy.

9 Isten lehelete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. Zsolt 147,17

10 Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma.

11 És az körös-körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.

12 Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.

13 Vedd ezt füledbe, Jób, állj meg, és gondold meg az Istennek csudáit! 2Móz 9,18.23

14 Megtudod-é, mikor rendeli azt rájuk az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma?

15 Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?

16 Miképpen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?

17 Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, amely szilárd, mint az acéltükör?

18 Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.

19 Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki, bizony vége volna.

20 Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és kiderül.

21 Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.

22 Mindenható! Nem foghatjuk meg őt. Nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.

23 Azért rettegjék őt az emberek! A kevély bölcsek közül nem lát ő egyet sem. Jób 34,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában