Jób

11. fejezet

Cófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát

1 Felele a Naamából való Cófár, és monda:

2 A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza?

3 Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen?!

4 Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. Jób 10,7.14

5 De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait teellened!

6 És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.

7 Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?

8 Magasabb az égnél. Mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál. Hogy ismerheted meg?

9 Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.

10 Ha megtapos, elzár és ítéletet tart, ki akadályozhatja meg?

11 Mert ő jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra. Zsolt 10,14

12 És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.

13 Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd,

14 ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, Zsolt 101,7

15 akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél. 1Jn 3,21

16 Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.

17 Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Zsolt 37,6

18 Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.

19 Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hízelegnének néked. Zsolt 3,6.7

20 De a gonoszok szemei elepednek, menedékük eltűnik előlük, és reménységük: a lélek kilehelése. Jób 18,5-21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában