Jób

10. fejezet

Folytatás: Jób panaszkodik, hogy Isten a maga teremtményét súlyosan próbára teszi

1 Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében.

2 Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem! Add tudtomra, miért perlesz velem?!

3 Jó-é az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod? Ésa 64,8.9

4 Testi szemeid vannak-é néked, és úgy látsz-é te, amint halandó lát?

5 Mint a halandónak napjai, olyanok-é a te napjaid, avagy a te éveid, mint az embernek napjai?

6 Hogy az én álnokságomról tudakozol, és az én vétkem után kutatsz.

7 Jól tudod te azt, hogy én nem vagyok gonosz, még sincs, aki kezedből kiszabadítson.

8 Kezeid formáltak engem, és készítének engem egészen körös-körül, és mégis megrontasz engem?! Zsolt 139,14.15

9 Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem?

10 Nem úgy öntél-é engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem?

11 Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem.

12 Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.

13 De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban:

14 Ha vétkezem, mindjárt észreveszed rajtam, és bűnöm alól nem mentesz föl engem.

15 Ha istentelen vagyok, jaj nékem! Ha igaz vagyok, sem emelem föl fejemet, eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra!

16 Ha pedig felemelkednék az, mint oroszlán kergetnél engem, és ismét csuda fájdalmakat bocsátanál reám. Ésa 38,13

17 Megújítanád a te bizonyságidat ellenem, megöregbítenéd a te bosszúállásodat rajtam, váltakozó és állandó sereg volna ellenem. Jób 16,9

18 Miért is hoztál ki engem anyámnak méhéből? Vajha meghaltam volna, és szem nem látott volna engem! Jób 3,3.11

19 Lettem volna, mintha nem is voltam volna, anyámnak méhéből sírba vittek volna!

20 Hiszen kevés napom van még, szűnjék meg! Forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé,

21 mielőtt odamegyek, honnét nem térhetek vissza: a sötétségnek és a halál árnyékának földjébe,

22 az éjféli homálynak földjébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű setétsége, hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű setétség.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában