Jób

38. fejezet

Az Úr első beszéde a forgószélből. Leírja a teremtésben és gondviselésben megmutatkozó csodákat, és visszautasítja Jób bölcselkedését

1 Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:

2 Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?

3 Nosza, övezd fel mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!

4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Péld 8,27-29

5 Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinórt?

6 Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegletkövét, Zsolt 104,5

7 mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának? Zsolt 148,3

8 És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméhből kijött, Zsolt 33,7

9 mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sűrű homályt,

10 mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje?

11 És azt mondám: Eddig jöjj, és ne tovább! Ez itt ellene áll kevély habjaidnak! Zsolt 104,9

12 Parancsoltál-é a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét,

13 hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla?

14 Hogy átváltozzék, mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.

15 Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék? Jób 21,17-19; Zsolt 10,15

16 Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?

17 Megnyíltak-é néked a halálnak kapui, a halál árnyékának kapuit láttad-é?

18 Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod!

19 Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?

20 Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.

21 Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél, napjaidnak száma nagy!

22 Eljutottál-é a hónak tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?

23 Amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára? Józs 10,11

24 Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?

25 Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak utat,

26 hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen; Zsolt 104,13.16

27 hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjasszon zsenge pázsitot?

28 Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?

29 Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?

30 Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?

31 Összekötheted-é a Fiastyúk szálait? A Kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é? Jób 9,10

32 A Hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a Göncölszekeret forgathatod-é fiával együtt?

33 Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön? Jer 31,35.36

34 Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?

35 Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?

36 Ki helyezett bölcsességet a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet? Jób 32,8.9

37 Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és ki üríti ki az égnek tömlőit,

38 mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában