2Krónika

 • 1. fejezet

  Salamon Gibeonban áldozik Salamon imája, bölcsessége és gazdagsága
 • 2. fejezet

  Salamon szerződése Hirám tíruszi királlyal
 • 3. fejezet

  A templomépítés leírása
 • 4. fejezet

  A templom egyes részeinek és eszközeinek leírása
 • 5. fejezet

  A templom felszentelése
 • 6. fejezet

  Salamon templomszentelési imája
 • 7. fejezet

  A templomszentelés vége Isten második megjelenése Salamon előtt
 • 8. fejezet

  Salamon városépítései Istentiszteleti rend Salamon hajói
 • 9. fejezet

  A sébai királyné meglátogatja Salamont, és ajándékot ad neki Salamon gazdagsága Salamon halála
 • 10. fejezet

  Roboám király lesz. Az ország kettészakadása
 • 11. fejezet

  Isten nem engedi Roboámot Izráel ellen harcolni Roboám várai Roboám pártja a papok közt Roboám feleségei és gyermekei
 • 12. fejezet

  Sésák legyőzi Roboámot
 • 13. fejezet

  Abija legyőzi Jeroboámot
 • 14. fejezet

  Asa eltörli a bálványozást, és megerősíti a városait Asa győzelme a szerecseneken
 • 15. fejezet

  Asa folytatja az isteni tisztelet megtisztítását, és a nyert győzelemért hálaünnepet tart
 • 16. fejezet

  Baása megtámadja Asát, Asa vétkezik az Úr és az ő prófétája ellen Asa halála
 • 17. fejezet

  Jósafát kegyes és áldott uralkodása
 • 18. fejezet

  Jósafát hadjárata Akhábbal a szíriaiak ellen Mikeás vereséget jósol Akháb veszedelme
 • 19. fejezet

  Jéhu meginti Jósafátot az Akhábbal való szövetség miatt, Jósafát Istenhez téríti a népet, és igaz bírákról gondoskodik
 • 20. fejezet

  Jósafát diadala az ammonitákon és moábitákon Jósafát barátkozása Akháziával
 • 21. fejezet

  Jórám gonosz uralkodása Az edomiták elpártolása Illés levele Jórám halála
 • 22. fejezet

  Akházia gonosz uralkodása és halála Athália gyilkossága
 • 23. fejezet

  Jójada Joást királlyá teszi Atháliát megölik A Baál-kultusz eltörlése
 • 24. fejezet

  Joás király dicséretes tettei Joás bálványozása Joás büntetése és halála
 • 25. fejezet

  Amásia uralkodása Júdában
 • 26. fejezet

  Uzziás (Azariás) kezdetben jól és sikeresen uralkodik Uzziás bűne és büntetése
 • 27. fejezet

  Jótám jó és sikeres uralkodása
 • 28. fejezet

  Akház istentelen uralkodása Odéd próféta Isten büntetései Akházon
 • 29. fejezet

  Ezékiás helyreállítja az istentiszteletet
 • 30. fejezet

  A páska meghirdetése és ünneplése
 • 31. fejezet

  A bálványozás eltörlése és gondoskodás a papokról és lévitákról
 • 32. fejezet

  Sénakhérib megostromolja Jeruzsálemet, amely egy csoda által megszabadul Ezékiás betegsége, gazdagsága és halála
 • 33. fejezet

  Manassé bálványimádása Manassé fogsága, megtérése, imája A bálványimádó Amon királyt megölik
 • 34. fejezet

  Jósiás eltörli a bálványimádást Jósiás kijavítja a templomot A törvénykönyvet megtalálják, felolvasnak belőle Húlda prófétaasszony A szövetség megújítása
 • 35. fejezet

  Jósiás megünnepli a páskát Jósiás a Nékó fáraó elleni csatában elesik
 • 36. fejezet

  Joákház Joákim Joákin Sedékiás. Babiloni fogság Círus megengedi a hazatérést

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában