2Krónika

22. fejezet

Akházia gonosz uralkodása és halála

1 És királlyá tevék Jeruzsálem lakosai helyette az ő legkisebb fiát, Akháziát, mert az idősebbeket mind megölték azok, akik az arábiabeliekkel jöttek vala a táborba. Uralkodék azért Akházia, Jórámnak, a Júda királyának fia. 2Kir 8,24; 2Krón 21,16.17

2 Akházia negyvenkét esztendős volt, mikor királlyá lett, és egy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Anyjának neve Athália volt (aki az Omri leánya vala).

3 Ő is az Akháb házának útjain jára, mert az ő anyja vala néki tanácsadója az istentelen cselekedetre. 2Kir 8,27

4 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miképpen az Akháb háznépe, mert azok voltak tanácsadói atyja halála után az ő veszedelmére.

5 Sőt azoknak tanácsa után indulva, hadba méne Jórámmal, az Akháb fiával, az Izráel királyával Hazáel ellen, a szíriabeli király ellen Rámóth Gileádba. De a szíriabeliek Jórámot megverék. 2Kir 8,28

6 Visszatért azért Jórám, hogy meggyógyíttassa magát Jezréel városában, mert sebek valának rajta, melyekkel megsebesíttetett Rámában, mikor Hazáel ellen, Szíria királya ellen harcolt. Akházia pedig, Jórámnak, a Júda királyának fia aláméne, hogy meglátogatná Jórámot, az Akháb fiát Jezréelben, mert beteg vala.

7 Hogy Akházia Jórámhoz méne Isten akaratából, az ő romlása vala, mert odaérkezvén, elméne Jórámmal Jéhu ellen, aki a Nimsi fia volt, akit az Úr felkenetett, hogy kiirtaná az Akháb háznépét. 2Kir 9,1.2; 6-10

8 Lőn azért, mikor Jéhu az Akháb házán bosszút álla, rátalált a Júda fejedelmeire és az Akházia testvéreinek fiaira, akik Akháziának szolgálnak vala, és megölé őket. 2Kir 10,13.14

9 Akháziát is keresé, és megfogák őt (ki Samariában rejtőzött vala el), és vivék őt Jéhuhoz, aki megöleté őt. De eltemették, mert ezt mondják róla: Mégis a Jósafát fia volt, aki teljes szívvel keresé az Urat. És nem vala immár senki az Akházia háznépe közül, aki képes lett volna a királyságra. 2Kir 9,27

Athália gyilkossága

10 És Athália, az Akházia anyja, látván, hogy az ő fia meghalt, felkele, és megölé a Júda háznépének minden királyi sarját. 2Kir 11,1-3

11 De Jósabát, a király leánya vevé Joást, az Akházia fiát, és kivivé őt titkon a király fiai közül, akik megölettek, és elrejté őt és az ő dajkáját az ágyasházban. És elrejté őt Jósabát – a Jórám király leánya, aki a Jójada pap felesége volt, (mert Akháziának húga vala) – Athália elől, hogy őt meg ne ölhesse. 2Krón 24,1

12 És náluk vala az Úr házában elrejtve hat esztendeig. Athália pedig uralkodék az ország felett.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában