2Krónika

4. fejezet

A templom egyes részeinek és eszközeinek leírása

1 Csináltatott rézoltárt is, melynek hosszúsága húsz sing, szélessége is húsz sing, magassága pedig tíz sing vala.

2 Csináltatott öntött tengert* is, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing vala, körös-körül kerek, és öt sing magas, és harminc sing zsinór érte be a kerületét. 1Kir 7,23-26

3 Az alatt ökör alakok valának körös-körül, tíz lévén egy singnyire, amelyek kört alkotának a tenger körül. Az ökör alakok két renddel valának öntve ugyanazon öntésből.

4 Tizenkét ökrön állott: három északra fordulva, három nyugatra, három délre és három napkeletre, és a tenger felül vala rajtuk, hátuk pedig mind befelé.

5 Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár ajaka vagy a liliom virága. És háromezer bát fért belé.

6 Csináltatott annak felette tíz mosdómedencét, és ötöt helyeztete jobb kéz felől, ötöt pedig bal kéz felől, hogy azokban mossanak, mossák azt, ami áldozatra való. A tenger pedig avégre vala, hogy abban mosakodjanak a papok. 1Kir 7,37-39

7 Csináltatott tíz arany gyertyatartót is az utasítás szerint, és helyezteté a templomban ötöt jobb kéz felől, ötöt bal kéz felől. 1Kir 7,49

8 Csináltatott tíz asztalt is, amelyeket helyeztete a templomban ötöt jobb kéz felől, ötöt bal kéz felől. Csináltatott száz arany medencét is.

9 Megcsináltatá a papok pitvarát* is és a nagy tornácot és ajtókat a tornácra, s azok ajtait rézzel borítá be.

10 A tengert pedig helyezteté jobb kéz felől napkeletre délnek ellenébe.

11 Húrám fazekakat, lapátokat és medencéket is csinált. És elvégezé Húrám a művet, amelyet csinálnia kellett Salamon királynak, az Isten házában:

12 tudniillik a két oszlopot és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére és a két hálót a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején valának, 2Krón 3,15

13 és négyszáz gránátalmát a két hálóra, két rend gránátalmát minden hálóba a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején valának.

14 Csinála talpakat is, és azokra mosdómedencéket, 1Kir 7,27-30

15 egy tengert és tizenkét ökröt az alá,

16 fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezen eszközöket Húrám, az ő atyja tiszta rézből csinálta Salamon királynak az Úr háza számára.

17 A Jordán mezején önteté azokat a király az agyagos földben Sukkót és Seredáta között. 1Kir 7,46

18 Mindezen eszközöket Salamon nagy mennyiségben csináltatá, mert nem tekinték a réznek súlyát.

19 És megcsináltata Salamon minden egyéb felszerelést is, mely az Úr házához szükséges volt: az aranyoltárt és az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak;

20 a gyertyatartókat és azoknak szövétnekeit* is, hogy égjenek azok rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt finom aranyból;

21 azok virágait, szövétnekeit és hamvvevőit is aranyból, és pedig tiszta aranyból.

22 És az ollókat, medencéket, tálakat és tömjénezőket finom aranyból és a ház kapuját, a szentek szentjéhez való bejárat belső ajtóit és a templom házának belső ajtóit aranyból.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában