2Krónika

3. fejezet

A templomépítés leírása

1 Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az ő atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a jebuzeus Ornán szérűjén. 1Kir 6,1.38; 1Krón 21,18.26.27; 22,1

2 Elkezdé pedig az építést a második hónap második napján, királyságának negyedik esztendejében.

3 És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan sing, szélessége húsz sing.

4 És a tornác a templom hosszában a ház szélessége szerint húsz sing volt, a magassága pedig százhúsz sing. És beborítá azt belül tiszta arannyal.

5 A derék házat pedig megbélelteté fenyőfákkal, és finom arannyal borítá be, melyen pálmafákat és láncokat metszete.

6 És beborította a házat drágakövekkel ékességül. És az arany Párvaimból való arany volt.

7 És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is arannyal. És metszete a háznak falaira kerubokat.

8 Megcsináltatá a szentek szentjét is, melynek hosszúsága a derék háznak szélességével arányban húsz sing, szélessége is húsz sing volt, és beboríttatá azt hatszáz talentum finom arannyal. 1Krón 29,4

9 A szegeknek súlya ötven arany siklus volt. A felső helyiségeket is beboríttatá arannyal.

10 És csináltatott a szentek szentjébe két kerubot is, szoborműveket, és beboríták azokat arannyal. 2Móz 25,18-22

11 A kerubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala, egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing, és a másik kerub szárnyát érinté.

12 A másik kerubnak szárnya is, amely öt sing volt, a háznak falát érinté, a másik szárnya pedig, amely ismét öt sing volt, a másik kerub szárnyát érinté.

13 Úgyhogy a kerubok szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve, lábaikon állának, és arcuk befelé. 1Krón 28,18

14 Annak felette függönyt is csináltata kék és piros bíborból és karmazsinból és lenből, melyre kerubokat csináltatott. Mt 27,51

15 Két oszlopot is csináltata a ház előtt, amelyeknek hossza harmincöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, amely öt sing vala. 1Kir 7,15-21; Jer 52,21-23

16 És csináltatott láncokat is, mint a belső részben, s az oszlopok tetejére helyezteté. És száz gránátalmát is csináltatott, s a láncokba helyezteté.

17 És felállítá ez oszlopokat a templom előtt: egyiket jobb felől, a másikat bal felől. És nevezé a jobb felől valót Jákinnak, a bal felől valót pedig Boáznak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában