2Krónika

10. fejezet

Roboám király lesz. Az ország kettészakadása

1 Elméne Roboám Síkembe, mert Síkembe gyűlt vala az egész Izráel, hogy őt királlyá választanák. 1Kir 12,1.2

2 Lőn pedig, mikor ezt meghallotta Jeroboám, a Nébát fia, aki akkor Egyiptomban vala, mert oda futott volt Salamon király elől, visszatére Jeroboám Egyiptomból. 1Kir 11,40

3 És hozzáküldvén, elhívaták őt. Eljöve azért Jeroboám és az egész Izráel, és szólának Roboámnak, mondván:

4 A te atyád igen megnehezítette a mi igánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát és az ő nehéz igáját, amelyet reánk vetett, és szolgálunk néked.

5 És monda nékik: Harmadnapig gondolkodom róla, azután jöjjetek hozzám. Elméne azért a nép.

6 És tanácskozék Roboám király a vén emberekkel, akik Salamon előtt az ő atyja előtt állottak vala életében, mondván: Mit tanácsoltok, mit válaszoljak e népnek?

7 És azok ekképpen szólának: Ha javára leendesz ennek a népnek, s kedvezel nékik, és jó szóval beszélsz hozzájuk, akkor te szolgáid lesznek mindenkor.

8 De ő megvetette a vének tanácsát, amelyet néki tanácsoltak, és tanácsot tarta az ifjakkal, akik ővele nevekedtek volt fel, és néki udvaroltak.

9 És monda azoknak: Ti micsoda tanácsot adtok, hogy választ adjunk e népnek, akik nékem így szólának: Könnyebbítsd meg az igát, amelyet a te atyád reánk vetett!

10 Akkor felelének az ifjak, akik ővele együtt nevekedtek vala, mondván: Így szólj a népnek, amely szólván néked, azt mondja: A te atyád megnehezítette a mi igánkat, te pedig könnyebbítsd meg nékünk! Így szólj nékik: Az én legkisebb ujjam erősebb atyám derekánál.

11 Most azért, ha az én atyám nehéz igát vetett reátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal.*

12 És elméne Jeroboám és az egész nép Roboámhoz harmadnap, amint a király meghagyta, ezt mondván: Jöjjetek hozzám harmadnapon!

13 És a király kemény választ adott nékik, megvetve Roboám király a vének tanácsát.

14 És az ifjak tanácsa szerint szóla nékik, mondván: Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt. Ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal.

15 És a király nem hallgatá meg a népet, mert ezt az Úr fordította ekként, hogy megerősítené az Úr az ő beszédét, amelyet szólott vala a silóbeli Ahija által Jeroboámnak, a Nébát fiának. 1Kir 11,29-39

16 Mikor pedig az egész Izráel látta, hogy nem hallgatá meg őket a király, felele a nép a királynak, mondván: Micsoda részünk van nékünk Dávidban? Nincsen nékünk örökségünk az Isai fiában! Menj el a te hajlékidba, oh, Izráel! Ám viseld gondját a te házadnak, oh, Dávid! Elméne azért hajlékiba az egész Izráel.

17 Úgyhogy Roboám csak azokon az Izráel fiain uralkodék, akik Júda városaiban laktak. 2Krón 11,12; 1Kir 12,21

18 És mikor elküldé Roboám Adorámot, az adószedőt, megkövezék őt Izráel fiai, és meghala. Roboám király pedig siete szekerébe ülni, hogy Jeruzsálembe szaladjon. 1Kir 12,18-19

19 Így szakada el az Izráel népe a Dávid házától mind e mai napig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában