MÁTÉ EVANGÉLIUMA

7. fejezet

Szeretetlen ítélkezésről

1 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Róm 2,1; 1Kor 4,5

2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Mk 4,24

3 Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?

4 Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé, a te szemedben gerenda van?

5 Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!

6 Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket! Mt 10,11

Az ima erejéről

7 Kérjetek, és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mk 11,24; Lk 11,5-13; Jer 29,13.14

8 Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

9 Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? Lk 11,11-13

10 És ha halat kér, vajon kígyót ád-e néki?

11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle! Jak 1,17

12 Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Mt 22,39.40; Róm 13,8-10

Isten akaratának teljesítéséről

13 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Lk 13,24

14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mt 19,24; ApCsel 14,22

15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok! Mt 24,4.5.24; ApCsel 20,29

16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt vagy a bojtorjánról fügét? Gal 5,19-22; Jak 3,12

17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Mt 12,33

18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

19 Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik. Mt 3,10; Jn 15,2.6

20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

21 Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Róm 2,13; Jak 1,22.25; 2,14

22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? Lk 13,25-27; 1Kor 13,1.2

23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Mt 25,41; 2Tim 2,19

24 Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Lk 6,47-49

25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett.

26 És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát.

27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Ez 13,10.11

28 És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán, Mk 1,22; Lk 4,32

29 mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jn 7,46

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában