Bírák

 • 1. fejezet

  Józsué halála után Júda törzse kezdi a harcot Nem minden kananeust űznek ki
 • 2. fejezet

  Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és büntetése. Bírák
 • 3. fejezet

  Izráel bálványozása és leigázása. Szabadulása Othniel, Ehud és Sámgár által
 • 4. fejezet

  Jábin elnyomja Izráelt, de Bárák és Debora legyőzi őt Jáhel megöli Siserát
 • 5. fejezet

  Debora és Bárák diadaléneke
 • 6. fejezet

  Gedeon elhívást kap a bírói tisztre
 • 7. fejezet

  Gedeon legyőzi a midiánitákat
 • 8. fejezet

  Gedeon üldözi az ellenséget Gedeon hamis istentiszteletet alapít Gedeon gyermekei és halála
 • 9. fejezet

  Abimélek testvérgyilkossága és királysága Jóthám példázata Abimélek csúf véget ér
 • 10. fejezet

  Thóla és Jáir bíráskodása Izráel bálványozásáért a filiszteusok és ammoniták kezébe adatik
 • 11. fejezet

  Jefte bírósága Jefte győzelme és fogadása
 • 12. fejezet

  Az efraimiták veresége Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben
 • 13. fejezet

  Sámsonnak angyal által megjövendölt születése
 • 14. fejezet

  Sámson oroszlánt tép szét Sámson menyegzője és meséje
 • 15. fejezet

  Sámson a filiszteusoknak nagy kárt okoz
 • 16. fejezet

  Sámson bukása, nyomorúsága és végső bosszúja
 • 17. fejezet

  Míka bálványimádása
 • 18. fejezet

  Dán törzse meghódítja Laist
 • 19. fejezet

  A benjáminita Gibea lakóinak szörnyű tette
 • 20. fejezet

  Benjámin törzse ellen a többiek hadat indítanak, és csaknem kiirtják
 • 21. fejezet

  Hogyan menekült meg Benjámin törzse

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában