Bírák

18. fejezet

Dán törzse meghódítja Laist

1 Ebben az időben nem volt király Izráelben, és ezekben a napokban keresett a Dán nemzetsége magának örökséget, ahol lakjék, mert nem jutott néki mind ez ideig az Izráel törzsei között osztályrész.

2 És elküldöttek a Dán fiai az ő házuk népe közül öt férfiút, vitéz férfiakat a maguk határaikból, Córából és Estháolból, hogy kémleljék ki és nézzék meg jól a földet, és mondának nékik: Menjetek el, kémleljétek ki a földet! És elérkeztek az Efraim hegyéhez, a Míka házához, és ott megháltak. Józs 19,41

3 Mikor a Míka házánál voltak, megismerték az ifjú lévitának hangját, és hozzá mentek, és mondának néki: Ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi járatban vagy?

4 Ő pedig monda nékik: Ezt meg ezt cselekedte velem Míka, és megfogadott engem, és papjává lettem.

5 És mondának néki: Kérdezd meg Istentől, hogy hadd tudjuk meg, ha szerencsés lesz-é a mi utunk, amelyen járunk?

6 És monda nékik a pap: Menjetek el békességgel! A ti utatok, amelyen jártok, az Úr előtt van.

7 És elment az öt férfiú, és Laisba jutott, és látták a népet, amely benne volt, hogy minden félelem nélkül lakik, a sidonbeliek szokása szerint él csendesen és bátorságosan, és nincs senki, aki őket bántaná az országban, vagy úr volna felettük, és távol vannak a sidoniaktól, és nincs senkivel semmi dolguk.

8 És mikor visszatértek atyjukfiaihoz Córába és Estháolba, és kérdezték tőlük az ő atyjukfiai: Mi jóval jártatok?

9 Mondának: Keljetek fel, és menjünk fel ellenük, mert láttuk a földet, hogy ímé, igen jó, és ti veszteg ültök? Ne legyetek restek a menetelre, hogy elmenjetek elfoglalni azt a földet!

10 Ha elmentek, biztonságban élő néphez mentek, és a tartomány tágas, mert Isten kezetekbe adta azt a helyet, ahol semmiben sincs hiány, ami csak a földön van.

11 És elment onnét a Dán nemzetségéből, Córából és Estháolból hatszáz férfiú hadiszerszámokkal felkészülten.

12 És felvonultak, és táborba szállottak Kirjáth-Jeárimban, Júdában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának mind e mai napig. És ez Kirjáth-Jeárim mögött fekszik.

13 És onnan felvonultak az Efraim hegyére, és Míka házába mentek.

14 És szólott az az öt férfiú, aki elment kikémlelni Lais földjét, és monda atyjafiainak: Tudjátok-é, hogy ebben a házban efód és teráf, faragott és öntött bálvány van? Hát elgondolhatjátok, hogy mit cselekedjetek.

15 És betértek oda, és az ifjú lévitához mentek a Míka házába, és köszöntötték őt: Békességgel!

16 A hadiszerszámokkal felkészült hatszáz férfiú pedig, kik a Dán fiai közül valók voltak, a kapu előtt állott.

17 És az az öt férfiú, aki a föld kikémlelésére ment volt el, mikor felment és megérkezett oda, elvette a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt. A pap pedig ott állott a kapu előtt a hadiszerszámokkal felkészült hatszáz férfiúval.

18 Mikor pedig ezek a Míka házához bementek, és elvették a faragott képet, az efódot, a teráfot és az öntött bálványt, monda nékik a pap: Mit műveltek?

19 Azok pedig mondának néki: Hallgass, tedd kezed ajakadra, és jöjj el velünk, és légy nékünk atyánk és papunk! Melyik jobb, hogy egy ember házának légy papja, vagy hogy Izráelben egy nemzetségnek és háznépnek légy papja?

20 És örvendett ezen a papnak szíve, és elvitte az efódot és a teráfot és a faragott képet, és velük a nép közé ment.

21 És megfordulván elvonultak, maguk előtt küldve a gyermekeket, a barmokat és drágaságaikat.

22 Mikor pedig már messze jártak a Míka házától, a férfiak, akik a Míka házának szomszédságában laktak, összegyűltek, és utánamentek a Dán fiainak.

23 És utánuk kiáltoztak a Dán fiainak. Azok pedig visszafordulván mondának Míkának: Mi bajod van, hogy így felsereglettél?

24 És monda: Isteneimet vettétek el, amelyeket készíttettem, és papomat, és elmentetek, hát mim van még egyebem? És mégis azt mondjátok nékem, mi bajom van? 1Móz 31,30

25 És mondának néki a Dán fiai: Ne hallasd többé hangodat, hogy rátok ne rontsanak e felbőszített emberek, és te a magad életét és házad népe életét el ne veszítsd!

26 És elmentek a Dán fiai a maguk útján, és mikor Míka látta, hogy azok erősebbek nála, megfordult, és visszatért házához.

27 Ők pedig elvitték, amit Míka készíttetett, és a papot, aki nála volt, és Lais ellen mentek, a nyugodtan és biztonságban élő nép ellen, és leölték őket fegyvernek élével, és a várost megégették tűzzel.

28 És nem volt senki, aki őket megszabadította volna, mert messze volt Sidontól, és semmi dolguk nem volt senkivel. Lais pedig a Béth-Rehob völgyében feküdt, és itt építették meg a várost, és telepedtek meg benne. 2Sám 10,6.8

29 És elnevezték a város nevét Dánnak, atyjuknak, Dánnak nevéről, aki Izráelnek született volt. Bár először Lais volt a város neve. Józs 19,47; 1Móz 30,6

30 És felállították maguknak a Dán fiai a faragott képet, és Jonathán, a Manassé fiának, Gersomnak fia és az ő fiai voltak papok a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig. 1Kir 12,28-30

31 És felállítva tarták a Míka faragott képét, amelyet az készíttetett, mindaddig, míg az Isten háza Silóban volt. Józs 18,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában