Bírák

12. fejezet

Az efraimiták veresége

1 Összegyűlének pedig az Efraim férfiai, és általmenének északra, és mondának Jeftének: Miért szállottál harcba az Ammon fiaival, és miért nem hívtál minket is, hogy menjünk veled? Most azért a te házadat megégetjük teveled együtt tűzzel.

2 És monda Jefte nékik: Nagy háborúságunk volt nékem és az én népemnek az Ammon fiaival. És hívtalak titeket, de ti nem szabadítottatok meg engem az ő kezükből.

3 És amikor láttam, hogy ti nem akartok segíteni, kockára vetém saját életemet, és általmenék az Ammon fiai ellen, az Úr pedig kezembe adta őket. És most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok énellenem?

4 És ekkor egybegyűjté Jefte Gileádnak minden férfiait, és megtámadta Efraimot, és megverték Gileád férfiai Efraimot, mert azt mondották: Efraim szökevényei vagytok ti, kik Gileádban, Efraim és Manassé között laktok.

5 És elfoglalák a gileádbeliek Efraim előtt a Jordán réveit, és lőn, hogy mikor az Efraim közül való menekülők azt mondják vala: Hadd menjek által! Azt kérdezték tőlük a gileádbeli férfiak: Efraimbeli vagy-é? És ha az azt mondotta: Nem!

6 Akkor azt mondák néki: Mondd: Sibboleth! És ha Szibbolethet mondott, mert nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták őt és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az efraimbeliek közül negyvenkétezer. Mt 26,73

7 Ítélé pedig Jefte Izráelt hat esztendeig, és meghalt Jefte, a gileádbeli, és eltemetteték Gileád egyik városában.

Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben

8 És ítélé őutána az Izráelt Ibsán, ki Bethlehemből való volt.

9 Ennek harminc fia volt, és harminc leányt házasított ki, és harminc leányt hozott be kívül az ő fiainak. És ítélé Izráelt hét esztendeig.

10 És meghala Ibsán, és eltemetteték Bethlehemben.

11 És bíráskodék őutána Élon Izráelben, ki a Zebulon nemzetségéből való volt, és ítélé Izráelt tíz esztendeig.

12 És meghalt Élon, a zebulonbeli, és eltemetteték Ajalonban, Zebulon földjén.

13 Őutána pedig Abdon bíráskodott Izráelben, a pireathonita Hillel fia.

14 Ennek negyven fia és harminc unokája volt, kik hetven szamárcsikón nyargaltak. És ítélte Izráelt nyolc esztendeig.

15 És meghalt Abdon, a pireathonita Hillel fia, és eltemetteték Pireathonban, Efraim földjén, az amálekiták hegységén.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában