2Királyok

 • 1. fejezet

  Izráel országa. Akházia betegsége Illés kérésére tűz száll le a mennyből Akházia halála
 • 2. fejezet

  Illés elragadtatása Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet, és megátkozza a bételi gyermekeket
 • 3. fejezet

  Izráel országa. Jórám országlása és Josafát a júdabeli királlyal együtt a moábiták ellen vívott háborúja
 • 4. fejezet

  Elizeus megsokasítja az özvegy olaját Elizeus fiút ígér a sunemitának, és feltámasztja azt a halálból Elizeus ehetővé teszi az ártalmas ételt, és kevésből sokakat jóllakat
 • 5. fejezet

  Elizeus meggyógyítja a szíriabeli poklos Naámánt Elizeus Géházit poklossággal bünteti kapzsiságáért
 • 6. fejezet

  A fejsze úszik A szíriaiak megvakítása Éhínség Samariában
 • 7. fejezet

  Elizeus másnapra bőséget jövendöl Samariának, ami bekövetkezett, miután az Úr csodálatos módon elűzte a szíriaiakat
 • 8. fejezet

  Hogyan segíti Elizeus a sunemitát a hét évi éhség előtt és után Hazáel király Szíriában Júda országa. Jórám Akházia
 • 9. fejezet

  Izráel országa. Jéhu királyként megöli Jórámot, Akháziát és Jézabelt
 • 10. fejezet

  Jéhu kiirtja Akháb családját, barátkozik Jonadábbal Jéhu kiirtja a Baál kultuszát, de meghagyja a bálványimádást
 • 11. fejezet

  Júda országa. Athália zsarnoksága. Joás királlyá lesz, Athália halála
 • 12. fejezet

  Joás országlása. A templom kijavítása Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen, Joást megölik
 • 13. fejezet

  Izráel országa. Joákház Elizeus jövendölése halálos ágyán. Holtteste feltámasztja a halottat
 • 14. fejezet

  Júda országa. Amásia és Azária királyok Izráel országa. A másik Jeroboám király
 • 15. fejezet

  Júda országa. Azária vagy Uzziás Izráel országa. Zakariás Sallum Menáhem Pekája Péka. Az asszír fogság kezdete Júda országa. Jótám király
 • 16. fejezet

  Akház király
 • 17. fejezet

  Izráel országa. Hóseás, az utolsó király Az asszír fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásért A samaritánusok eredete
 • 18. fejezet

  Júda országa. Ezékiás király
 • 19. fejezet

  Ezékiás imádkozik. Ésaiás szabadulást ígér Az asszír sereg pusztulása. Sénakherib elvész
 • 20. fejezet

  Ezékiás betegsége és életének meghosszabbítása Ezékiás hiúsága a babilóniai követek előtt és halála
 • 21. fejezet

  Manassé király Amon király
 • 22. fejezet

  Jósiás király Megtalálják a törvénykönyvet Hulda prófétaasszony
 • 23. fejezet

  Jósiás megújítja a népnek Istennel való szövetségét Jósiás eltörli a bálványimádást Jósiás megtartja a páskát, halála Joákház Joákim
 • 24. fejezet

  Joákim Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete Sédékiás
 • 25. fejezet

  Jeruzsálem lerombolása, babilóniai fogság Gedália helytartót megöli Izmáel Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában