1Királyok

 • 1. fejezet

  Dávid elgyengülése. Adónia akar a trón örököse lenni Salamont királlyá kenik
 • 2. fejezet

  Dávid végakarata és halála Salamon trónra lépése, keménysége uralkodásának kezdetén
 • 3. fejezet

  Salamon házassága Salamon könyörgése Salamon ítélete
 • 4. fejezet

  Salamon tisztviselői Salamon hatalma Salamon bölcsessége
 • 5. fejezet

  Salamon szerződése Hírámmal a templomépítés előkészítésénél
 • 6. fejezet

  A templom építése
 • 7. fejezet

  A királyi paloták építése A templom két oszlopa és felszerelése
 • 8. fejezet

  A templom felszentelése és Salamon imája
 • 9. fejezet

  Isten szava Salamonhoz Erős városok, hajózás
 • 10. fejezet

  A sébai királyné látogatása Salamon gazdagsága és dicsősége
 • 11. fejezet

  Salamon feleségei és bálványozása Salamon ellenségei és halála
 • 12. fejezet

  Tíz törzs elszakad Roboámtól, és Jeroboámot teszi királlyá Izráel országa. Jeroboám bálványozása
 • 13. fejezet

  A bétheli bálványozás ellen jövendölő júdai próféta csodát tesz Jeroboámon, de aztán félrevezetik, és oroszlán öli meg
 • 14. fejezet

  Izráel országa. Abija prófétál Jeroboám ellen. Jeroboám meghal Júda országa. Roboám uralkodása, bűne, büntetése
 • 15. fejezet

  Abija Asa Izráel országa. Nádáb, Baása
 • 16. fejezet

  Baása halála Ela és Zimri királyok Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése
 • 17. fejezet

  Izráel országa. Illés szárazságot jövendöl, hollók etetik, a sareptai özvegyet csoda által táplálja, fiát pedig feltámasztja
 • 18. fejezet

  Illés és Abdiás Istenítélet a Kármelen
 • 19. fejezet

  Illés Jézabel előtt menekül Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén
 • 20. fejezet

  Izráel országa. Akháb kétszeres csatája és győzelme Benhadád szíriai király ellen
 • 21. fejezet

  Akháb és Jézabel zsarnoksága Nábót ellen Illés fenyegető jövendölése
 • 22. fejezet

  Akháb és Josafát királyok háborúja a szíriabeliek ellen Mikeás vereséget jövendöl Akháb halála Júda országa. Josafát Izráel országa. Akházia

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában