JÁNOS JELENÉSEKRŐL

5. fejezet

A Bárány elveszi a hétpecsétes könyvet

1 És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. Jel 4,2; Ez 2,9.10

2 És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit?

3 És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.

4 Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem.

5 És egy a vének közül monda nékem: Ne sírj! Ímé, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. Jel 4,4; Jel 22,16; Ésa 11,1.10

6 És láték a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke, amely elküldetett az egész földre. Jel 4,6; Zak 3,9; Jel 1,4; 4,5

7 És eljöve, és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Jel 5,1; Jel 4,2

8 És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Jel 14,2; Jel 8,3; Zsolt 141,2

9 És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Jel 14,3; ApCsel 20,28; Róm 3,25; 1Kor 6,20; 7,23; Ef 1,7; Zsid 9,14; 1Pt 1,19; Jel 7,9

10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Jel 1,6; 20,6; 2Móz 19,6

11 És látám, és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát – és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala –, Jel 7,11; Dán 7,10

12 nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Jel 4,11

13 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Fil 2,10; Jel 4,2.3

14 És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy vén leborult, és imádá az örökkön-örökké élőt. Jel 4,6-8; Jel 4,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában