JÁNOS JELENÉSEKRŐL

6. fejezet

Az első hat pecsét feltörése

1 És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd!

2 És látám, és ímé, egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Jel 19,11

3 És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jöjj és lásd! Jel 4,7

4 És előjöve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. Zak 1,8

5 És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jöjj és lásd! Látám azért, és ímé, egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében. Zak 6,2

6 És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala: A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajt ne bántsd!

7 És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala: Jöjj és lásd! Jel 4,7

8 És látám, és ímé, egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. 3Móz 26,22.25.26

9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. Jel 20,4; Jel 1,9; 19,10; 20,4

10 És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Lk 18,7

11 Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Jel 3,5; 7,9

12 Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé, nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jóel 2,31

13 És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Mt 24,29

14 És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. Jel 16,20

15 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok és minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba. Ésa 2,19

16 És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától, Lk 23,30

17 mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg? Jel 11,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában