JÁNOS JELENÉSEKRŐL

8. fejezet

A hetedik pecsét feltörése

1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.

2 És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték nékik hét trombita. Jel 8,6.7

3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. Jel 5,8; Jel 6,9

4 És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Zsolt 141,2

5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre, és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

Az első négy trombitaszó

6 És a hét angyal, akinél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz. Jel 8,2

7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmadrésze megége, és az élő fáknak harmadrésze megége, és minden zöldellő fű megége.

8 A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérré lőn.

9 És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, amelyekben élet vala, és a hajóknak harmadrésze elvesze.

10 A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére és a vizek forrásaira.

11 A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze és a holdnak harmadrésze és a csillagoknak harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

A három jajszó

13 És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Jel 9,12; 11,13.14; 12,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában