Példabeszédek

20. fejezet

A mulatozás és a meggondolatlanság

1 A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs. Péld 31,4.5

2 Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; aki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen. Péld 19,12

3 Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; valaki pedig bolond, patvarkodik. Péld 17,14; 1Kor 6,7

4 A hideg miatt nem szánt a rest, aratni akar majd, de nincs mit.

5 Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt. Péld 18,4

6 A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?

7 Aki az ő tökéletességében jár, igaz ember, boldogok az ő fiai őutána. Zsolt 1,1.2

8 A király, ha az ő ítélőszékében ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.

9 Ki mondhatná azt: Megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől? 1Kir 8,46

10 A kétféle font és a kétféle mérték, utálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő. 5Móz 25,13

11 Az ő cselekedetéből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete. Jak 2,18

12 A halló fület és a látó szemet az Úr teremtette egyaránt, mindkettőt. 2Móz 4,11

13 Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel. Péld 19,15

14 Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.

15 Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománnyal teljes ajak.

16 Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát! Péld 27,13

17 Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere, de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal. Péld 9,17.18; JSir 3,16

18 A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást! Péld 15,22; Péld 24,6

19 Megjelenti a titkot, aki rágalmazó; tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál! Péld 11,13

20 Aki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke* a legnagyobb setétségben. 2Móz 21,17

21 Amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik. Péld 28,20

22 Ne mondd: Bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged. Mt 5,39; Róm 12,17.19

23 Utálatos az Úrnál a kétféle súly, és a hamis fontok nem jó dolgok. 5Móz 25,13

24 Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az ő útjában? Péld 16,9; Jer 10,23

25 Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.

26 Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájuk kereket. Zsolt 101,5-8

27 Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Péld 21,2; Zsolt 17,3

28 A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét. Péld 29,14

29 Az ifjaknak ékessége az ő erejük; és a véneknek dísze az ősz haj. Péld 16,31

30 A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Péld 13,24; Zsolt 119,71

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában