Példabeszédek

19. fejezet

Kegyes szegénység. A bolondság, a restség és a csúfolódás

1 Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, aki bolond. Péld 28,6

2 A lélek sem jó tudomány nélkül; és aki csak a lábával siet, hibázik.

3 Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Jak 1,13-15

4 A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Péld 14,20

5 A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul. 5Móz 19,16.19

6 Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek, és minden barát az adakozóé.

7 A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle, unszolja szavakkal, de ők eltűnnek. Péld 14,20

8 Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer.

9 A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész.

10 Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken. Péld 30,21.22

11 Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt, és ékességére van néki elhallgatni a vétket. Péld 17,9

12 Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakarata. Péld 20,2; Péld 16,15

13 Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése. Péld 17,25

14 A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Péld 18,22

15 A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik. Péld 20,13; Péld 12,23.26

16 Aki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; aki nem vigyáz útjaira, meghal. Péld 3,21.22; Lk 11,28

17 Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Mt 25,40

18 Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod! Péld 13,24; 20,30

19 A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.

20 Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre! Péld 11,14; 15,22

21 Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Péld 21,30; Zsolt 33,10.11

22 Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál. Mt 5,7

23 Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik. Zsolt 34,10

24 Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza. Péld 26,15; Préd 4,5

25 Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt. Péld 21,11

26 Aki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és megszégyenítő fiú az. Péld 28,24

27 Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj!

28 A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.

29 A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában