Példabeszédek

11. fejezet

A kegyes ember szerencséje, a gonosz szerencsétlensége

1 Az álnok font utálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki. 5Móz 25,13-16

2 Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcsesség van. Péld 18,12

3 Az igazakat tökéletességük vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.

4 Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból. Sof 1,18; Ez 7,19

5 A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útját; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.

6 Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket; de az ő kívánságukban fogatnak meg a hitetlenek. Zsolt 18,20-25; Péld 13,6

7 Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége, a bűnösök várakozása is elvész.

8 Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba. Péld 21,18

9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.

10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.

11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.

12 Megutálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.

13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Péld 20,19

14 Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Péld 15,22

15 Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.

16 A kedves asszony megtartja a tiszteletet; a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.

17 Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat. Péld 3,27

18 Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.

19 Aki őszinte az igazságban, az életére, aki pedig a gonoszt követi, az vesztére műveli azt. Gal 6,8

20 Utálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig őnála, akik az ő útjukban tökéletesek. Zsolt 5,5-7

21 Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.

22 Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.

23 Az igazaknak kívánsága csak jó; az istentelenek várakozása pedig harag. Péld 10,23

24 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. Zsolt 112,9

25 A mással jótevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül.

26 Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, aki eladja, áldás van. 5Móz 14,28.29

27 Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez; aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. Zsolt 57,7

28 Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Jak 5,1-3; Zsolt 1,1-3; 92,13

29 Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.

30 Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs.

31 Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös! 1Pt 4,17.18

32 Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. Péld 3,11.12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában