Példabeszédek

16. fejezet

Az Isten látja az emberek dolgait

1 Az embernél vannak az elme gondolatai; de az Úrtól van a nyelv felelete. Péld 19,21

2 Minden útjai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! Péld 21,2

3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Zsolt 37,5; 1Pt 5,7

4 Mindent teremtett az Úr az ő maga céljára, az istentelent is a büntetésnek napjára. Jób 21,30; Róm 2,6-11

5 Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen. Péld 6,16.17

6 Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Dán 4,24

7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.

8 Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Péld 15,16; 1Tim 6,6

9 Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását. Péld 19,21; Jer 10,23

10 Jósige van a király ajkain, az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája. Péld 31,9

11 Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő. 5Móz 25,13

12 Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert igazsággal erősíttetik meg a királyi szék.

13 Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek, és az igazmondót szereti a király. Zsolt 101,6

14 A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.

15 A királynak vidám orcájában élet van, jóakarata olyan, mint a tavaszi eső fellege. Péld 19,12

16 Szerzeni bölcsességet, oh, mennyivel jobb az aranynál, és szerzeni eszességet, kívánatosabb az ezüstnél! Péld 3,13-15; Zsolt 119,72

17 Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, aki megőrzi az ő útját.

18 A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.

19 Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Ésa 57,15

20 Aki figyelmez az igére, jót nyer, és aki bízik az Úrban, oh, mely boldog az! Jer 17,7.8

21 Aki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek, a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.

22 Életnek kútfeje az értelem annak, aki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk. Péld 13,14

23 A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.

24 Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.

25 Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. Péld 14,12

26 A munkálkodó lelke magának munkálkodik, mert az ő szája kényszeríti őt.

27 A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van. Péld 12,17; Jak 3,6

28 A gonosz ember versengést szerez, és a susárló* elválasztja a jó barátokat.

29 Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.

30 Aki behunyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon, aki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.

31 Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik.

32 Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Péld 15,18

33 Az ember kebelében vetnek sorsot, de az Úrtól van annak minden ítélete.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában