Példabeszédek

31. fejezet

Anyai oktatás a király számára

1 Lemuel király beszédei, prófécia, mellyel tanította vala őt az anyja.

2 Mit szóljak, fiam? Mit, én méhem gyermeke? Mit, én fogadásimnak gyermeke?

3 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útjaidat a királyok eltörlőinek! Préd 10,17

4 Távol legyen a királyoktól, oh, Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése! Péld 20,1

5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát!

6 Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek! Zsolt 104,15

7 Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé!

8 Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre! Jób 29,12.13

9 Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek! 3Móz 19,15

Derék asszony dicsérete

10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. Péld 12,3

11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.

12 Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének mindennapjaiban.

13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.

14 Hasonló a kereskedőhajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.

15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.

16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.

17 Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.

18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa.

19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.

20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.

21 Nem félti az ő háza népét a hótól, mert egész háza népe karmazsinba öltözött.

22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.

23 Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

24 Gyolcsot sző, és eladja, és övet, melyet ád a kereskedőnek.

25 Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. Jób 5,22

26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

27 Vigyáz a háza népe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Péld 21,25

28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt:

29 Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat.

30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség. Amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának.

31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában