Példabeszédek

28. fejezet

A kegyesség és becsületesség áldása, az istentelenség átka

1 Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Jób 15,21.22; 3Móz 26,36

2 Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása.

3 A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret.

4 Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal.

5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

6 Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag. Péld 19,1

7 Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; aki pedig társalkodik a tobzódókkal, gyalázattal illeti atyját. Péld 29,3

8 Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Préd 2,27

9 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Zak 7,11-13

10 Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Péld 26,27; Préd 10,5

11 Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember; de az eszes szegény megvizsgálja őt.

12 Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az; mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. Péld 11,11

13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Zsolt 32,5; 1Jn 1,9

14 Boldog ember, aki szüntelen retteg; aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.

15 Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen.

16 Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.

17 Az ember, akit embervér terhel, a sírig fut. Senki ne támogassa őt!

18 Aki jár tökéletesen, megtartatik; aki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik.

19 Aki munkálja az ő földjét, megelégedik étellel; aki pedig hiábavalóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. Péld 12,10

20 A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen nem marad. Péld 20,21

21 Személyt válogatni nem jó, mert még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember. Péld 18,5; 24,23

22 Siet a marhakeresésre a gonosz szemű ember, és nem veszi észre, hogy szükség jő reá.

23 Aki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű.

24 Aki megrabolja az atyját és anyját, és azt mondja: Nem vétek! – társa a romboló embernek.

25 A telhetetlen lélek háborúságot szerez; aki pedig bízik az Úrban, megerősödik.

26 Aki bízik magában, bolond az; aki pedig jár bölcsen, megszabadul.

27 Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok. Péld 19,17; 22,9; 5Móz 15,7-10

28 Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember; de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak. Péld 28,12; 2Kir 11,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában