JÁNOS EVANGYÉLIOMA

16. fejezet

Jézus az Atyához megy

1 Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.

2 A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

3 És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. Jn 15,21

4 Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivelhogy veletek valék. Mt 9,15; Mk 2,19; Lk 5,34

5 Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek: Hová mégy?

6 Hanem mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket.

7 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok. Jn 14,26; 15,26

8 És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

9 bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem,

10 és igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem,

11 ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Jn 12,31

12 Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.

13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

15 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Jn 17,10

16 Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az Atyához megyek. Jn 7,33; 13,33

17 Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak: Mi az, amit nékünk mond: Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem; és: Mert én az Atyához megyek?

18 Mondának azért: Mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond.

19 Megérté azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és monda nékik: Arról tudakozzátok-é egymást, hogy azt mondám: Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem?

20 Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul.

21 Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.

22 Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket.

23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Jn 14,13; 15,16; Mt 7,7; 21,22; Mk 11,24; Lk 11,9; Jak 1,5

24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen!

25 Ezeket példázatokban mondottam néktek, de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az Atyáról.

26 Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát tiérettetek,

27 mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Jn 17,8

28 Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba, ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.

29 Mondának néki az ő tanítványai: Ímé, most nyíltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz.

30 Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: erről hisszük, hogy az Istentől jöttél ki. Jn 16,27

31 Felele nékik Jézus: Most hiszitek?

32 Ímé, eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok ki-ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mt 26,31; Mk 14,27

33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok: és meggyőztem a világot.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában