Példabeszédek

26. fejezet

Bolond, rest és hamis emberek nem méltók tisztességre

1 Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség.

2 Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.

3 Ostor a lónak, fék a szamárnak és vessző a bolondok hátának. Zsolt 32,9; Péld 10,13

4 Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonlatos!

5 Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt!

6 Aki bolond által üzen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved.

7 Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcs mondás a bolondoknak szájában.

8 Mint aki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, aki a bolondnak tisztességet tesz.

9 Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába.

10 Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel.

11 Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. 2Pt 2,22

12 Láttál-é oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint afelől! Péld 29,20

13 Azt mondja a rest: Ordító oroszlán van az úton! Oroszlán van az utcákon! Péld 22,13

14 Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Péld 21,25; Préd 4,5

15 Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, restelli azt csak szájához is vinni. Péld 19,24

16 Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ad.

17 Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti.

18 Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz,

19 olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: Csak tréfáltam!

20 Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló* , megszűnik a háborgás. Péld 22,10

21 Mint az eleven szénre a holt szén, és a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. Péld 29,22

22 A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. Péld 18,8

23 Mint a meg nem tisztított ezüst, mellyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett.

24 Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.

25 Mikor kedvesen szól, ne bízzál őhozzá, mert hét iszonyatosság van szívében.

26 Elfedeztethetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben.

27 Aki vermet ás másnak, abba beléesik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. Zsolt 7,16; Préd 10,5

28 A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában