Példabeszédek

22. fejezet

A jó hír

1 Kívánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. Préd 7,1

2 A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. Péld 29,13

3 Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát; a bolondok pedig nékimennek, és kárát vallják. Péld 27,12

4 Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.

5 Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útjában; aki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.

6 Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

8 Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot, és az ő haragjának vesszeje megtöretik. Jób 4,8

9 Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. Péld 21,21; 2Kor 9,6-9

10 Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás és a szidalmazás.

11 Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Zsolt 101,6

12 Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.

13 A rest azt mondja: Oroszlán van ott kinn, az utcák közepén megölettetném. Péld 21,25; 26,13

14 Mély verem az idegen asszonyoknak szája, akire haragszik az Úr, odaesik. Péld 23,27; Préd 7,26

15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi őtőle azt. Péld 13,24; 19,18

16 Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját, aki ád a gazdagnak, végre szűkölködésre jut.

17 Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit, és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra!

18 Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek együtt állandók a te ajkaidon!

19 Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

20 Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat tanácsokban és tudományban?

21 Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédének bizonyos voltát, hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.

22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban, 2Móz 22,22-24; Jób 31,16-22; Zak 7,10

23 mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.

24 Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj,

25 hogy el ne tanuld az ő útjait, és tőrt ne keress tennenmagadnak!

26 Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek! Péld 6,1-3; 11,15

27 Ha nincs néked miből megadnod, miért vegye el a te ágyadat tealólad?

28 Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid! 5Móz 19,14; 27,17; Péld 23,10

29 Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsórendűek között. 1Kir 11,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában