Prédikátor

4. fejezet

A szegényeknek nincs vigasztalójuk, a szorgalmasoknak nyugalmuk, még a királynak sincs biztonsága

1 Viszont látám én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és ímé, nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könnyhullatások, és vigasztalójuk nincs nékik. És az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktételt szenvednek, és vigasztalójuk nincs nékik.

2 És dicsérém én a megholtakat, akik már meghaltak vala, az élők felett, akik még élnek.

3 De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik.

4 És látám én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő felebarátja iránt való irigységből rendeli. Annak okáért ez is hiábavalóság és lélekfájdalom.

5 A bolond egybekapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. Péld 21,25

6 Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel.

7 Viszont láték a nap alatt más hiábavalóságot.

8 Van oly ember, aki egymaga van, és nincs vele másik, sem fia, sem atyjafia nincs, mindazáltal nincs vége minden ő fáradságának, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy azt mondaná: Vajon kinek munkálkodom, hogy az én lelkemet minden jótól megfosztom? Ez is hiábavalóság és gonosz foglalatosság. Zsolt 39,7

9 Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk vala az ő munkájukból.

10 Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.

11 Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg?

12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el.

13 Jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki nem szenvedi el az intést többé.

14 Mert az a fogságból is uralkodásra megy, holott ennek országában szegénységben született.

15 Láttam a nap alatt járó minden élőket a második gyermek mellett, aki amannak helyére lépendő vala.

16 És hogy az egész sokaságnak nincs vége, mindazoknak, akiknek ő élén volt, mindazáltal az utánuk valók már semmit nem örvendeztek őbenne. Mert ez is hiábavalóság és lelki gyötrelem!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában