ZSOLTÁROK KÖNYVE

33. fejezet

Isten mindenható jóságának dicsérete

1 Örvendezzetek ti, igazak, az Úrban! A hívekhez illik a dicséret. Kol 3,16; Jak 5,13; Fil 4,4

2 Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek néki!

3 Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón! Zsolt 40,4

4 Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Zsolt 146,6

5 Szereti az igazságot és törvényt. Az Úr kegyelmével telve a föld.

6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. 1Móz 1,6.7; Jn 1,1-3; Jób 26,13

7 Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Jób 26,10

8 Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó! Jób 37,22.23

9 Mert ő szólt, és meglett, ő parancsolt, és előállott. 1Móz 1,3-26

10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Neh 4,15; Zsolt 2,1-4; Ésa 19,3

11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Péld 19,21

12 Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. 5Móz 4,7.8; 2Sám 7,23.24

13 Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15 Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket.

16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével. Zsolt 44,7

17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,

19 hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Zsolt 37,19; 34,6.7.11; Jób 5,20

20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. 1Móz 15,1

21 Csak őbenne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk.

22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk tebenned!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában