5Mózes

19. fejezet

Menedékvárosok

1 Mikor kiirtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, akiknek földjét néked adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban, 2Móz 3,8

2 válassz ki magadnak három várost a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, hogy örököljed azt! 2Móz 21,13-14; 4Móz 35,10.11

3 Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és osszad három részre a te országod határát, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül! Azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos odameneküljön!

4 Ez pedig a gyilkos törvénye, aki odamenekül, hogy élve maradjon, aki nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt.

5 Aki például elmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal, az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon!

6 Különben a vérbosszuló rokon űzőbe veszi az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyonüti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt. 4Móz 35,12

7 Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válassz magadnak!

8 Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te határodat, amint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész földet, amelynek megadását megígérte volt a te atyáidnak 1Móz 28,13.14

9 (hogyha megtartod mind e parancsolatot, megtévén azt, amit én ma parancsolok néked, tudniillik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő útjain minden időben), akkor e háromhoz szerezz még három várost! Józs 20,7.8

10 Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad!

11 De hogyha lesz valaki, aki gyűlöli az ő felebarátját, és meglesi azt, és reátámad, és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül, 2Móz 21,14; 4Móz 35,16.20.21

12 akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghaljon.

13 Ne nézz reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól legyen dolgod!

A határok sérthetetlensége

14 A te felebarátodnak határát el ne told, amely határt az ősök vetettek a te örökségedben, amelyet örökölni fogsz azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, hogy bírjad azt! 5Móz 27,17; Péld 22,28

Hamis tanúk büntetése

15 Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt! Akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog! 4Móz 35,30; Mt 18,16

16 Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt,

17 akkor álljon az a két ember, akiknek ilyen perük van, az Úr elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben lesznek! 5Móz 17,9

18 És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki hazugságot szólott az ő atyjafia ellen,

19 úgy cselekedjetek azzal, amint ő szándékozott cselekedni az ő atyjafiával! Így tisztítsd ki közüled a gonoszt! Péld 19,5.9

20 Hogy akik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, és többször ne cselekedjenek teközötted ilyen gonosz dolgot! 5Móz 13,11

21 Ne nézz reá szánalommal! Lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. 3Móz 24,20.21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában