JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

5. fejezet

A hit, ami legyőzi a világot

1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 1Jn 4,2.15; Jn 1,12.13

2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.

3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Jn 14,15.23; 15,10; Mt 11,30

4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1Jn 4,4; Jn 16,33; Róm 8,37

5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

A Lélek bizonyságtétele

6 Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus: nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. Jn 19,34

7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. Mt 28,19

8 És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy.

9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő Fiáról. Jn 5,37; 8,17.18

10 Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról. Róm 8,16; Gal 4,6

11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő Fiában van. Jn 1,4

12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Jn 3,36

13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében. Jn 20,31

Az egymásért való imádság ereje

14 És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. 1Jn 3,22

15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle.

16 Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Mt 12,31.32; Zsid 6,4-6

17 Minden igazságtalanság bűn, de van nem halálos bűn is. 1Jn 3,4

18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. 1Jn 3,6.9

19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Lk 24,25; Róm 9,5; Jn 17,3

21 Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól! Ámen. 1Kor 6,9; 10,14; 1Pt 4,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában