JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

4. fejezet

A hamis tanítók felismerése. A szeretet Isten iránt és felebarátaink iránt. Az Isten szeretet

1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Mt 7,15; 1Thessz 5,21

2 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van.

3 És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. 1Jn 2,22; 2Jn 1,7

4 Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

5 Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Jn 3,31

6 Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. Jn 8,47

7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. 1Jn 3,10; 1Jn 4,16

9 Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Jn 3,16

10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 1Jn 2,2; Róm 3,25

11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nékünk is szeretnünk kell egymást. 1Jn 3,16; Mt 18,33; Jn 15,12.13

12 Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Jn 1,18; 1Jn 2,5

13 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk, mert a maga Lelkéből adott minékünk. 1Jn 3,24

14 És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. 1Jn 1,1; Jn 1,14

15 Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. 1Jn 2,23

16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 1Jn 4,8

17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 1Jn 2,28; 3,19.21; 1Pt 1,15

18 A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

19 Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket! Jn 15,16

20 Ha azt mondja valaki: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 1Jn 2,4; 1Jn 3,17

21 Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is. 1Jn 3,11.23; Jn 13,34

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában