Ésaiás

58. fejezet

Az álszent vallásosság büntetése

1 Kiálts teljes torokkal, ne kíméld! Mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit! Mik 3,8; Mt 24,31; Jel 1,10; 4,1

2 Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kívánják útjaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Mal 2,17; Ám 5,18

3 Mért böjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod? Ímé, böjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.

4 Ímé, perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével. Nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Jóel 1,14; 2,12; Dán 10,2-12

5 Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá, ezt nevezed-é böjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Zak 7,5

Az igazi istentisztelet áldása

6 Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 3Móz 25,49-53; Jer 34,8-10

7 Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Ez 18,5-9; Mt 25,36; Jak 2,15-16

8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Ésa 52,12; Zsolt 37,6; Ésa 8,22-9,2

9 Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni,

10 ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted, feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Zsolt 1,3

12 És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ésa 61,4; Ám 9,11; Ez 13,5; 22,30

13 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, Hós 10,4

14 akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. És én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj! – mert az Úr szája szólt. 5Móz 32,13; 33,29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában