5Mózes

23. fejezet

Kik vehetők fel a gyülekezetbe

1 Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe!

2 A fattyú se menjen be az Úrnak községébe, még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe!

3 Az ammoniták és moábiták se menjenek be az Úrnak községébe, még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké, 1Móz 19,36.38; Neh 13,1.2

4 azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Egyiptomból, és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged. 4Móz 22,5-7

5 De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened. 4Móz 22,12.32; 4Móz 23,8

6 Ne keresd az ő békességüket és az ő javukat teljes életedben soha!

7 Ne utáld az edomitát, mert atyádfia az. Ne utáld az egyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földjén. 1Móz 25,25.26

8 Az olyan fiak, akik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.

Különböző törvények

9 Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen, őrizkedjél minden gonosztól! Lk 3,14

10 Ha volna valaki közötted, aki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt, menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba, 3Móz 15,1-13

11 és mikor eljő az este, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba!

12 A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda!

13 És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kívül, gödröt áss azzal, és ha felkelsz, betakarhassad azt, ami elment tőled,

14 mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet! Legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson teközted valami rútságot, és el ne forduljon tőled! 5Móz 20,1; 3Móz 26,12

15 Ne add ki a szolgát az ő urának, aki az ő urától hozzád menekült!

16 Veled lakjék, teközötted, azon a helyen, amelyet választ valamelyikben a te városaid közül, ahol néki tetszik, ne nyomorgasd őt! 2Móz 22,21

17 Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közül, se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül! 1Móz 38,21; Hós 4,13.14

18 Ne vidd be a paráznanő bérét és az ebbért* az Úrnak, a te Istenednek házába akárminemű fogadás fejében, mert mind a kettőt utálja az Úr, a te Istened!

19 A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra szokás adni! 2Móz 22,25; 3Móz 25,35-37; Neh 5,10; Zsolt 15,1.5

20 Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, amire kinyújtod kezedet azon a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt!

21 Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halogasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked! 4Móz 30,2-15; Zsolt 50,14

22 Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.

23 Ügyelj arra, ami ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, amit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek! Préd 5,4-6

24 Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj!

25 Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe! Mt 12,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában