5Mózes

22. fejezet

Különböző törvények a felebaráti szeretetről és az állatokról

1 Ne nézd el, ha a te atyádfiának ökre vagy juha tévelyeg, és ne fordulj el azoktól, hanem bizony tereld vissza azokat a te atyádfiához! 2Móz 23,4; Mt 5,43-48

2 Hogyha pedig nincs közel hozzád a te atyádfia, vagy nem is ismered őt, hajtsd a barmot a magad házához, és legyen nálad, míg keresi azt a te atyádfia, és akkor add vissza néki!

3 És ekképpen cselekedjél szamarával, ekképpen cselekedjél ruhájával, és ekképpen cselekedjél a te atyádfiának minden elveszett holmijával, ami elveszett tőle, és te megtaláltad; nem szabad félrevonulnod.

4 Ha látod, hogy a te atyádfiának szamara vagy ökre az úton eldűlve fekszik, ne fordulj el azoktól, hanem vele együtt emeld fel azokat! 2Móz 23,5

5 Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába, mert mind utálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, aki ezt műveli.

6 Ha madárfészek akad elődbe az úton valamely fán vagy a földön madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon, meg ne fogd az anyát a fiakkal egyben! 5Móz 14,21; 3Móz 22,28

7 Hanem bizony bocsásd el az anyát, és a fiakat fogd el magadnak, hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig élj!

8 Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról!

9 Ne vess a te szőlődbe kétféle magot, hogy fertőzötté ne legyen az egész, a mag, amelyet elvetsz és a szőlőnek termése! 3Móz 19,19

10 Ne szánts ökrön és szamáron együtt!

11 Ne öltözzél vegyes szövésű, azaz gyapjúból és lenből szőtt ruhába! 3Móz 19,19

12 A te felsőruhádnak négy szegletére, amelyet felülre öltesz, bojtokat csinálj magadnak! 4Móz 15,38; Mt 23,5

Erkölcstelenség elleni törvények

13 Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt,

14 és szégyenletes dolgokkal vádolja, és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja: E feleséget vettem magamnak, és hozzá mentem, de nem találtam őbenne szüzességet.

15 Akkor vegye azt a leánynak atyja és anyja, és vigyék a leány szüzességének jeleit a város vénei elé a kapuba!

16 És mondja a leánynak atyja a véneknek: Leányomat feleségül adtam e férfiúnak, de gyűlöli őt,

17 és ímé szégyenletes dolgokkal vádolja, mondván: Nem találtam a te leányodban szüzességet. Pedig ímhol vannak az én leányom szüzességének jelei! És terítsék ki a ruhát a város vénei elé.

18 Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg őt!

19 És bírságolják meg száz ezüst siklusra, és adják ezt a leány atyjának, mert rossz hírbe kevert egy izráelita szűzet! És legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja azt teljes életében.

20 Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem találtatik szüzesség a leányban,

21 akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel, hogy meghaljon, mert gyalázatosságot cselekedett Izráelben, paráználkodván az az ő atyjának házánál. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt!

22 Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, ők mindketten is meghaljanak: a férfi, aki az asszonnyal hált, és az asszony is! Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből! 3Móz 20,10

23 Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál,

24 vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak! A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből!

25 De hogyha mezőn találja a férfi a jegyben járó leányt, és erőszakoskodik rajta a férfi, és vele hál, csak maga a férfi haljon meg, aki azzal hált!

26 A leányt pedig ne bántsd, mert a leánynak nincsen halálos bűne, mivel olyan ez a dolog, mint amikor valaki felebarátjára támad, és azt agyonüti.

27 Mert a mezőn találta őt, kiálthatott a jegyben járó leány, de nem volt, aki megoltalmazza őt.

28 Ha valaki el nem jegyzett szűz leánnyal találkozik, és megragadja azt, és vele hál, és rajta kapják őket,

29 akkor a férfi, aki vele hált, adjon a leány atyjának ötven ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé! Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében. 2Móz 22,16.17

30 Ne vegye el senki az ő atyjának feleségét, és az ő atyjának takaróját fel ne takarja! 3Móz 18,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában