Prédikátor

5. fejezet

Meggondolatlan beszéd

1 Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.

2 Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen. Mt 6,7

3 Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból. És a sok beszédből bolond beszéd. Péld 10,19

4 Mikor Istennek fogadást tész, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! 5Móz 23,21.22

5 Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj, és ne teljesítsd be!

6 Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját!

7 Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok. Hanem az Istent féljed!

A gazdagság hiábavalósága

8 Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban, ne csudálkozzál e dolgon, mert egyik felsőrendű vigyáz a másik felsőrendűre, és ezek felett még felsőbbrendűek vannak. Ésa 3,14.15

9 Az ország haszna pedig mindenekfelett a földművelést kedvelő király.

10 Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.

11 Mikor megszaporodik a jószág, megszaporodnak annak megemésztői is. Mi haszna van azért benne urának, hanem hogy csak reánéz szemeivel?

12 Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt aludni. Jób 20,22

13 Van gonosz nyavalya, amelyet láttam a nap alatt: az ő urának veszedelmére tartott gazdagság.

14 Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki, annak kezében nem lesz semmi.

15 Amint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, amint jött vala, és semmit nem vesz el munkájáért, amit kezében elvinne. Jób 1,21; 1Tim 6,7; Zsolt 49,18

16 Annak okáért ez is gonosz nyavalya, hogy amint jött, akképpen megy el. Mi haszna van néki abban, hogy a szélnek munkálkodott?

17 És hogy az ő teljes életében a setétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással?

Megelégedettség

18 Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része. Préd 3,13

19 És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból, és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának: ez az Istennek ajándéka.

20 Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivelhogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában