5Mózes

14. fejezet

Pogány gyászolás tilalma

1 Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok. Ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot a halottért, 2Móz 4,22; 3Móz 19,27.28

2 mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak. 5Móz 4,20; 7,6

Tiszta és nem tiszta ételek

3 Semmi utálatosságot meg ne egyél!

4 Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,

5 szarvas, őz, bivaly, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.

6 És mindazt az állatot, amelynek hasadt a körme, és egészen kettéhasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.

7 De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsögöt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt! Tisztátalanok legyenek ezek néktek!

8 És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik! Tisztátalan legyen ez néktek! Ezeknek húsából ne egyetek, holttestüket se illessétek!

9 Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek: aminek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek!

10 Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek! Tisztátalan az néktek.

11 Minden tiszta madarat megehettek.

12 Ezek pedig, amelyeket meg ne egyetek közülük: a sas, a saskeselyű és a halászó sas,

13 a keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével,

14 minden holló az ő nemével,

15 a strucc, a bagoly, a kakukk és a karvaly az ő nemével,

16 a kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika,

17 a pelikán, a gém és a hattyú,

18 az eszterág* és a szarka az ő nemével, a büdösbanka és a denevér.

19 Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek, meg ne egyétek!

20 Minden tiszta szárnyast megehettek.

21 Semmi holttestet meg ne egyetek! A jövevénynek, aki a te kapuidon belül van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében! 2Móz 23,19; 34,26

A tized

22 Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem! 3Móz 27,30

23 És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben! 5Móz 12,17.18

24 Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem odavihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy odahelyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened,

25 akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened!

26 És adjad a pénzt mindazért, amit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, amit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe!

27 A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled. 4Móz 18,20.24

28 A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba!

29 És eljön a lévita (akinek nincsen része és öröksége teveled), és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, amelyet végzesz. 5Móz 28,1; Mal 3,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában