5Mózes

21. fejezet

Ha a gyilkos ismeretlen, mit kell tenni

1 Hogyha agyonütöttet találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható, ki ölte meg azt,

2 akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földet a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak!

3 És amely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amellyel még nem dolgoztattak, és amely nem vont még jármot!

4 És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe, amelyet nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben!

5 És járuljanak oda a papok, Lévi fiai (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak néki, és hogy áldjanak az Úr nevében, és az ő ítéletük szerint legyen minden per és minden sérelem). 2Móz 28,1; 5Móz 10,8; 5Móz 17,9.11

6 És mindnyájan, annak a városnak vénei, akik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a völgyben!

7 És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.

8 Bocsáss meg a te népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izráel között, a te néped között! És bocsánatot nyernek a vérért.

9 Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt, ami igaz az Úr előtt.

Hadban szerzett rabnők

10 Mikor hadba mégy ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz,

11 és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, úgyhogy elvennéd feleségül,

12 vidd be őt a te házadba, hogy nyírja meg a fejét, és messe le körmeit!

13 És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig! És csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged!

14 Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kívánsága szerint! De pénzért semmiképpen el ne add őt! Ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt!

Elsőszülöttségi jog

15 Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött, 1Móz 29,30

16 azon a napon, amelyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretettnek fiát a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött.

17 Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván néki mindenből, amije van, mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga. 1Krón 5,1; 1Móz 49,3

Engedetlen gyermekek

18 Ha valakinek pártütő és makacs fia van, aki az ő atyja szavára és anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik nékik,

19 az ilyet fogja meg az ő atyja és anyja, és vigyék azt az ő városának véneihez és az ő helységének kapujába,

20 és ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges.

21 Akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon! Így tisztítsd ki közüled a gonoszt, és az egész Izráel hallja meg, és féljen!

Akasztott ember

22 Ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megölik, és felakasztatod azt fára,

23 ne maradjon éjjel az ő holtteste a fán, hanem temesd el azt még azon a napon, mert átkozott Isten előtt, aki fán függ. És meg ne fertőztessed azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül! Józs 10,27; Gal 3,13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában