Zakariás

8. fejezet

Isten népének boldog jövő ígértetik, mely a pogányokat is az igaz Isten keresésére ösztönzi

1 Majd szóla a Seregeknek Ura, mondván:

2 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Nagy gerjedezéssel gerjedeztem a Sionért, és nagy haragra gerjedtem ellene. Zak 1,14

3 Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek. Ésa 1,26; 4,2; Jóel 2,18

4 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Agg férfiak és agg nők ülnek majd Jeruzsálem utcáin, és kinek-kinek pálca lesz kezében a napok sokasága miatt.

5 És megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak annak utcáin.

6 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha ez csoda lészen e nép maradékának szemei előtt azokban a napokban, vajon az én szemeim előtt is csoda lészen-é? – így szól a Seregeknek Ura.

7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé, én megszabadítom az én népemet a nap keltének földjéről és a nap nyugtának földjéről.

8 És elhozom őket, és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek hűséggel és igazsággal. 2Kor 6,16

9 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok e napokban e beszédeket a próféták szájából, akik szóltak, mikor megvetteték a Seregek Ura házának alapja, hogy megépíttessék a templom. Agg 2,1-9; Ezsd 3,8-10

10 Mert e napok előtt nem volt az embernek bére, és a baromnak sem volt bére, sem a kimenőnek, sem a bejövőnek nem volt békessége a háborúság miatt, mert minden embert felindítottam: kit-kit az ő felebarátja ellen.

11 De most nem olyan leszek e nép maradékához, mint az előbbi napokban voltam – így szól a Seregeknek Ura.

12 Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjukat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

13 És lészen, hogy amiképpen átok valátok a pogányok között, oh, Júda háza és Izráel háza, azonképpen megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek! Erősödjenek meg kezeitek!

14 Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Amiképpen elgondoltam vala, hogy veszedelmet hozok reátok, mikor atyáitok megharagítottak vala engem – így szól a Seregeknek Ura –, és nem könyörültem,

15 azonképpen megtértem, és elgondoltam e napokban, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek!

16 Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával, igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban! Ef 4,25

17 És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen, s a hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, amiket én mind gyűlölök – így szól az Úr. Zsolt 11,5

18 Majd szóla hozzám a Seregeknek Ura, mondván:

19 Ezt mondja a Seregeknek Ura: A negyedik hónapnak böjtje, az ötödiknek böjtje, a hetediknek böjtje és a tizediknek böjtje vigalommá, örvendezéssé és kedves ünnepekké lesznek Júda házában. Csak a hűséget és a békességet szeressétek!

20 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Még lesz idő, amikor népek jőnek el, és sok városoknak lakói.

21 És egyiknek lakói a másikhoz mennek, mondván: Menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére és a Seregek Urának keresésére! Én is elmegyek!

22 És eljőnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a Seregek Urának keresésére és az Úr orcájának engesztelésére.

23 Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba, s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! Ésa 66,18.19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában