Ésaiás

4. fejezet

A messiás eljövetele

1 És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának. Zak 6,12.13; Jer 23,5; 33,15; Zak 3,8

2 És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Ésa 52,1

3 Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, Ésa 1,25-27; 27,9

4 akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt s lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. 2Móz 13,21; Zak 12,3.9

5 És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában